Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA). Înscrieri online la cea de-a doua sesiune de pretestare

Luni, 8 mai 2023, încep înscrierile online la cea de-a doua sesiune de pretestare pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA).

Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA) organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, oeganizată în luna aprilie 2023, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2023.

Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 2 iulie 2023.

Accesaţi admitere.politice.ro în perioada 8 mai – 2 iulie 2023, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

 

Cum se desfăşoară admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Candidații la Facultatea de Științe Politice au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate pe website-ul facultății.

 

Calendarul admiterii la Facultatea de Ştiinţe Politice

Accesaţi admitere.politice.ro în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

A doua sesiune de pretestare

  • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 8 mai – 2 iulie 2023
  • Pretestare (test online): 10 iulie 2023
  • Afișare rezultate: 10 iulie 2023

 

Perioadă de încărcare a dovezii promovării examenului de Bacalaureat (diploma/adeverintă/media de bacalaureat): 7-14 iulie 2023

În perioada 07-14 iulie 2023, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

  • Se incarca diploma de BAC si se completeaza media generala.
  • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
  • Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).
  • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

Atenție! Candidații care nu vor completa pana la data de 14 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).

 

Afișarea rezultatelor finale (candidați admiși pe locurile alocate de la buget, taxă, listă de așteptare): 18 iulie 2023

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 18 iulie 2023, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 19 – 21 iulie 2023

Înmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 19-21 iulie 2023. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de bacalaurat în original în perioada de înmatriculare.

 

Probele de concurs

Pentru specializările Științe PoliticeRelații Internaționale și studii europeneSociologiePsihologie:

  • Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

Mai multe detalii, pe politice.ro și admitere.politice.ro.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

  • Cetăţenii din Republica Moldova, Albania, Ucraina de origine etnică română – click aici
  • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page
Comments are closed.