Oferta educaţională

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este o instituţie publică de învăţământ superior, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat.

SNSPA are un portofoliu complex, format din 11 programe de studii universitare de licenţă, 58 de programe de studii universitare de masterat şi cinci domenii de doctorat.

Prin intermediul unui portofoliu extrem de bogat al studiilor universitare de licență, al studiilor universitare de masterat și al programelor de doctorat, SNSPA a reușit să construiască un spațiu al cunoaşterii în domeniul științelor guvernării și să dezvolte un comportament responsabil, activ, care să contribuie la consolidarea democrației în România.

Studenții SNSPA se află în centrul activităților educaționale ale universității. La SNSPA sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, al capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele. SNSPA contribuie la ridicarea calificărilor studenților prin promovarea programelor de educaţie continuă, în special în domeniile cerute de reconversia profesională.

Studii de licență

Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS).

Mai multe detalii

Studii de masterat

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120.

Mai multe detalii

Studii de doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani.

Mai multe detalii