SNSPA
Școala de Guvernare

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. SNSPA înseamnă astăzi garanţia calităţii, a seriozităţii, a dinamismului, a deschiderii spre Europa și spre lume.

SNSPA s-a afirmat ca un proiect de succes, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de profesioniştii în diferite domenii care doresc să-şi aprofundeze studiile.

SNSPA formează şi dezvoltă competenţe profesionale în ştiinţe politice, sociologie, relaţii internaţionale, diplomație, ştiinţe administrative, studii europene, ştiinţe ale comunicării, psihologie, management, contribuind astfel la transformările naţionale şi internaţionale, în spiritul valorilor şi principiilor democratice.

Oferta
educațională

La SNSPA sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, a capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele.
SNSPA are un portofoliu complex, format din 11 programe de studii universitare de licenţă, 57 de programe de studii universitare de masterat şi 5 domenii de doctorat.

Oferta
educațională

La SNSPA sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, al capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele.
SNSPA are un portofoliu complex, format din 11 programe de studii universitare de licenţă, 56 de programe de studii universitare de masterat şi 5 domenii de doctorat.

Oferta
educațională

La SNSPA sunt formaţi tineri capabili să gândească liber, prin încurajarea spiritului gândirii critice, al capacității de a-și înnoi permanent cunoştinţele.
SNSPA are un portofoliu complex, format din zece programe de studii universitare de licenţă, 58 de programe de studii universitare de masterat şi cinci domenii de doctorat.

Oportunităţi
de carieră

Excelență profesională a SNSPA se reflectă în numărul de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor.
În cele trei decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesionişti capabili să contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

Profesorii noștri

Corpul profesoral al SNSPA, o sursă de prestigiu pentru instituţie, include experți de renume național și internațional, personalităţi implicate în avangarda cercetării, profesori dedicaţi muncii la catedră, profesioniști care fac învățarea interesantă, relevantă și plină de satisfacții.
În spaţiul public, vocile profesorilor SNSPA sunt ascultate și respectate, fiind recunoscute ca atitudini obiective, izvorâte din experienţă și profesionalism. Intelectuali de prestigioși, profesorii SNSPA se remarcă în sfera publică în calitate de diplomaţi, miniștri, sociologi, juriști, politologi, specialiști în relaţii publice și comunicare, manageri.

Personalităţi
ale lumii internaţionale

Din comunitatea academică a SNSPA fac parte și personalităţi ale lumii internaţionale, care au jucat un rol deosebit în promovarea și dezvoltarea unor domenii de cercetare relevante pentru SNSPA.
Printre membrii de onoare ai comunității academice ai universității noastre se numără deţinătorii înaltei distincţii academice de Doctor Honoris Causa ai SNSPA.

Studenţii SNSPA

Formați într-un mediu competitiv, care le oferă o bază pentru pregătirea profesională, studenții constituie centrul activității universitare și un important vector de imagine al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
SNSPA încurajează şi sprijină formarea şi dezvoltarea unor competenţe specifice în vederea facilitării accesului studenţilor pe piaţa muncii, dialogul permanent cu studenţii, implicarea studenţilor în proiectele, activităţile administrative şi în soluţionarea problemelor comunităţii academice, premierea studenţilor merituoşi, activităţile culturale organizate pentru studenţi.

Facilităţile oferite

SNSPA este o universitate în care procesul de predare este orientat spre studenţi şi spre rezultatele învăţării.
Facilităţile oferite de SNSPA pentru studenţi permit studiul în condiţii moderne şi potrivite aprofundării specializărilor alese.

Oportunităţi
de carieră

Excelență profesională a SNSPA se reflectă în numărul de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor.
În cele trei decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesionişti capabili să contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

Oportunităţi
de carieră

Excelență profesională a SNSPA se reflectă în numărul de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor.
În cele trei decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesionişti capabili să contribuie, prin cunoştinţele lor, la elaborarea şi gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea şi conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare şi de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

Profesorii noștri

Corpul profesoral al SNSPA, o sursă de prestigiu pentru instituţie, include experți de renume național și internațional, personalităţi implicate în avangarda cercetării, profesori dedicaţi muncii la catedră, profesioniști care fac învățarea interesantă, relevantă și plină de satisfacții.
În spaţiul public, vocile profesorilor SNSPA sunt ascultate și respectate, fiind recunoscute ca atitudini obiective, izvorâte din experienţă și profesionalism. Intelectuali de prestigioși, profesorii SNSPA se remarcă în sfera publică în calitate de diplomaţi, miniștri, sociologi, juriști, politologi, specialiști în relaţii publice și comunicare, manageri.

Profesorii noștri

Corpul profesoral al SNSPA, o sursă de prestigiu pentru instituţie, include experți de renume național și internațional, personalităţi implicate în avangarda cercetării, profesori dedicaţi muncii la catedră, profesioniști care fac învățarea interesantă, relevantă și plină de satisfacții.
În spaţiul public, vocile profesorilor SNSPA sunt ascultate și respectate, fiind recunoscute ca atitudini obiective, izvorâte din experienţă și profesionalism. Intelectuali de prestigiu, profesorii SNSPA se remarcă în sfera publică în calitate de diplomaţi, miniștri, sociologi, juriști, politologi, specialiști în relaţii publice și comunicare, manageri.

Personalităţi
ale lumii internaţionale

Din comunitatea academică a SNSPA fac parte și personalităţi ale lumii internaţionale, care au jucat un rol deosebit în promovarea și dezvoltarea unor domenii de cercetare relevante pentru SNSPA.
Printre membrii de onoare ai comunității academice ai universității noastre se numără deţinătorii înaltei distincţii academice de Doctor Honoris Causa ai SNSPA.

Personalităţi
ale lumii internaţionale

Din comunitatea academică a SNSPA fac parte și personalităţi ale lumii internaţionale, care au jucat un rol deosebit în promovarea și dezvoltarea unor domenii de cercetare relevante pentru SNSPA.
Printre membrii de onoare ai comunității academice ai universității noastre se numără deţinătorii înaltei distincţii academice de Doctor Honoris Causa ai SNSPA.

Studenţii SNSPA

Formați într-un mediu competitiv, care le oferă o bază pentru pregătirea profesională, studenții constituie centrul activității universitare și un important vector de imagine al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
SNSPA încurajează şi sprijină formarea şi dezvoltarea unor competenţe specifice în vederea facilitării accesului studenţilor pe piaţa muncii, dialogul permanent cu studenţii, implicarea studenţilor în proiectele, activităţile administrative şi în soluţionarea problemelor comunităţii academice, premierea studenţilor merituoşi, activităţile culturale organizate pentru studenţi.

Studenţii SNSPA

Formați într-un mediu competitiv, care le oferă o bază pentru pregătirea profesională, studenții constituie centrul activității universitare și un important vector de imagine al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
SNSPA încurajează şi sprijină formarea şi dezvoltarea unor competenţe specifice în vederea facilitării accesului studenţilor pe piaţa muncii, dialogul permanent cu studenţii, implicarea studenţilor în proiectele, activităţile administrative şi în soluţionarea problemelor comunităţii academice, premierea studenţilor merituoşi, activităţile culturale organizate pentru studenţi.

Facilităţile oferite

SNSPA este o universitate în care procesul de predare este orientat spre studenţi şi spre rezultatele învăţării.
Facilităţile oferite de SNSPA pentru studenţi permit studiul în condiţii moderne şi potrivite aprofundării specializărilor alese.

Facilităţile oferite

SNSPA este o universitate în care procesul de predare este orientat spre studenţi şi spre rezultatele învăţării.
Facilităţile oferite de SNSPA pentru studenţi permit studiul în condiţii moderne şi potrivite aprofundării specializărilor alese.