Facilităţi

Facilităţile oferite de SNSPA pentru studenţi permit studiul în condiţii moderne şi potrivite aprofundării programelor alese

foto cladire2

Noul sediu al SNSPA

Adresă: Bd. Expoziţiei nr. 30 A , sector 1, București

Noul sediu al SNSPA este situat în zona de N-NV a Capitalei, în vecinătatea Complexului Expozițional ROMEXPO. Clădirea, al cărei regim de înălţime este 2S+P+8E, cuprinde întreaga structură administrativă a instituţiei, precum și decanatele facultăţilor. Studenţii și cadrele didactice ale SNSPA  beneficiază de un spaţiu modern de învăţare, în care au loc și evenimente, congrese, workshop-uri etc.

Aici este sediul Facultăţii de Administrație Publică, Facultăţii de Comunicare și Relații Publice, Facultăţii de Management, Facultăţii de Științe Politice, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

biblioteca-2

Biblioteca SNSPA

Adresă: Bd. Expoziţiei nr. 30 A , sector 1, București

Biblioteca SNSPA dispune de o colecţie care numără, în prezent, peste 20.000 de titluri, în circa 40.000 de exemplare, care acoperă disciplinele studiate în cadrul universităţii. Colecţia este actualizată, în fiecare an, cu cele mai noi apariţii din ţară şi străinătate.

Studenţii SNSPA au acces la Biblioteca SNSPA pe baza cardului de acces. Sala de lectură are o capacitate de 60 de locuri.

12794644_909348365844810_3247410996435017040_n

Mobilităţi internaţionale

Programul ERASMUS+ reprezintă şansa de a trăi o experienţă unică în viaţa de student, într-o universitate parteneră din afara ţării şi de a obţine o recunoaştere a perioadei de studiu realizate. Mobilităţile de plasament permit studenților să efectueze un plasament (practică) într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană.

Cazare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) oferă studenţilor locuri de cazare în cele două cămine din Băneasa.

Burse

Studenţii SNSPA pot beneficia de burse acordate conform legii. Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I, studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv, iar media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III la studii universitare de licenţă şi anul II la studii universitare de masterat este media din anul de studiu anterior. În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toţi anii de studii, media luată în calcul este cea din semestrul I al anului universitar respectiv.

Mai multe detalii