Condiţiile de admitere

Admiterea la programele de licență ale SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidaților la facultatea la care candidează, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

SNSPA a fost şi este un reper în peisajul academic românesc, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de cei care doresc să-şi aprofundeze studiile.

Condiţii de admitere la studii de licenţă

 

Programele de masterat organizate de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) sunt construite pentru pregătirea profesioniştilor conectaţi la schimbările extrem de rapide ale tehnologiei, ale cerinţelor pieţei, ale vieţii sociale şi profesionale în general.

Condiţii de admitere la studii de masterat