Înscrie-te ONLINE

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează înscrieri online
pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat.

Ești cetățean român cu domiciliul în România sau cetăţean din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană?

Înscrie-te online la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat ale SNSPA, prin intermediul acestei platforme de admitere online. Deschide un cont de candidat/candidată la SNSPA utilizând opțiunile de mai jos. Respectă calendarul admiterii și finalizeză la timp înscrierea!

 

Atenție! Dacă ești cetăţean de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina sau etnic român cu domiciliul stabil în străinătate, click aici pentru a deschide un cont de candidat/candidată la SNSPA.

Studii universitare de masterat

 

Atenție! Dacă ești cetăţean de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina, click aici pentru a deschide un cont de candidat/candidată la SNSPA.

Studii universitare de masterat

 

Atenție! Dacă ești cetăţean de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina, click aici pentru a deschide un cont de candidat/candidată la SNSPA.