Studii de masterat: Condiţii de admitere

Admiterea la programele de studii universitare de masterat ale din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2020-2021.

Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de masterat indiferent de numărul opţiunilor sale, la opţiunea la care se califică.

Candidaţii pot opta pentru înscrierea la mai multe programe de masterat, din fiecare domeniu, dar vor încărca în contul de utilizator doar proba de concurs corespunzătoare primei opţiuni selectate din fiecare domeniu ales.

Pentru prima opţiune selectată, candidaţii vor încarcă proba de concurs, realizată conform cerinţelor facultăţii, afişată pe website-ul acesteia.

Dacă programul de masterat ales ca primă opţiune este într-o limbă străină, candidaţii vor încărca pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, conform cerinţelor programului, indiferent dacă următoarele opţiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opţiune este în limba română, candidaţii vor încărca documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, conform cerinţelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opţiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va încărca suplimentar și o scrisoare de motivaţie în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%) și
  • media obţinută în urma evaluării scrisorii de motivaţie (40%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică. Scrisoarea de motivație se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare din partea candidatului.

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Științe administrative sau Drept. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două scrisori de motivație, câte una pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Științe administrative” și domeniul “Drept”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Scrisoarea de motivație se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint, conform condițiilor și grilei de evaluare publicate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Informații suplimentare

Scrisoarea de motivație sau prezentarea .ppt se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare din partea candidatului.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor încărca pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor încărca documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IFR) este formată din:
• media examenului de licență (30%);
• media obţinută în urma evaluării scrisorii de motivaţie (70%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice. Comisia de evaluare va nota documentele fără prezentare din partea candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație sau a unei prezentări .ppt, după caz.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint și grila de evaluare sunt afișate pe website-ul Facultății de Management. Scrisoarea de motivație sau prezentarea .ppt se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota documentele fără prezentare din partea candidatului.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor încărca pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor încărca documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Detalii privind modalitatea de admitere la programul Management şi inovare digitală/ Management and digital innovation – parteneriat Sheffield, aici.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de universitate, a unui proiect de admitere depus în prealabil.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea proiectului sunt afișate pe website-ul Facultății de Științe Politice. Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.  Proiectul se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor încărca pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor încărca documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Informații suplimentare

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană va afișa pe website condițiile specifice pentru redactarea eseului și grila de evaluare. Eseul de admitere se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota eseul fără prezentare din partea candidatului.

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Relații internaționale și studii europene sau Ştiinţe politice. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte una pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Eseul se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va încărca și o scrisoarea de motivație în respectiva limbă străină.În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.