Studii de masterat: Condiţii de admitere

Admiterea la programele de studii universitare de masterat ale din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2021-2022.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor depune pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor depune pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va depune și o scrisoare de intenție în respectiva limbă străină.

 

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%) și
  • media obţinută în urma evaluării scrisorii de motivaţie (40%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică. Scrisoarea de motivație se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare din partea candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint, conform condițiilor și grilei de evaluare publicate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Informații suplimentare

Scrisoarea de motivație sau prezentarea .ppt se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare din partea candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IFR) este formată din:
• media examenului de licență (30%);
• media obţinută în urma evaluării scrisorii de motivaţie (70%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice. Comisia de evaluare va nota documentele fără prezentare din partea candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație sau a unei prezentări .ppt, după caz.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint și grila de evaluare sunt afișate pe website-ul Facultății de Management. Scrisoarea de motivație sau prezentarea .ppt se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota documentele fără prezentare din partea candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de universitate, a unui proiect de admitere depus în prealabil.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea proiectului sunt afișate pe website-ul Facultății de Științe Politice. Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.  Proiectul se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării eseului de admitere. Ghidul pentru realizarea eseului poate fi consultat aici.

Informații suplimentare

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană va afișa pe website condițiile specifice pentru redactarea eseului și grila de evaluare. Eseul de admitere se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota eseul fără prezentare din partea candidatului.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.