Studii de masterat: Condiţii de admitere

Admiterea la programele de studii universitare de masterat ale din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%) și
  • media anilor de studiu (40%).

Pentru programul de studii universitare de masterat Managementul sectorului public/Public Sector Management (în limba engleză), candidații vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.  Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică.

Informații suplimentare

Cerinţele fiecărui program de masterat sunt prezentate pe website-ul Facultății de Administrație Publică.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint, conform condițiilor și grilei de evaluare publicate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație / realizarea prezentării în format PowerPoint și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre:
• media examenului de licență (30%);
• nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice. Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (40%) și
  • media anilor de studiu (60%).

 

Pentru programele de studii universitare de masterat cu predare în limba engleză, “Management and digital innovation”  și “Programs and investments management”, candidații vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.  Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Management.

Informații suplimentare

Cerinţele fiecărui program de masterat sunt prezentate pe website-ul Facultății de Management. Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de universitate, a unui proiect de admitere depus în prealabil.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea proiectului sunt afișate pe website-ul Facultății de Științe Politice. Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma susținerii unui interviu de admitere.

Informații suplimentare

Candidații vor încărca în platforma de admitere o scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație nu intră în calculul notei de admitere. În cazul admiterii pentru masteratele cu predare în limba engleză/spaniolă, această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație sunt afișate pe website-ul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.