Studii de masterat: Condiţii de admitere

Admiterea la programele de studii universitare de masterat ale din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2023-2024.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor depune pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor depune pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va depune și o scrisoare de intenție în respectiva limbă străină.

 

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%) și
  • media obţinută în urma evaluării scrisorii de motivaţie (40%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint, conform condițiilor și grilei de evaluare publicate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație / realizarea prezentării în format PowerPoint și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre:
• media examenului de licență (30%);
• nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%).

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice. Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării unei prezentări în format PowerPoint.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint și grila de evaluare sunt afișate pe website-ul Facultății de Management. Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de universitate, a unui proiect de admitere depus în prealabil.

Informații suplimentare

Condițiile specifice pentru redactarea proiectului sunt afișate pe website-ul Facultății de Științe Politice. Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma susținerii unui interviu de admitere

Informații suplimentare

Candidații vor încărca în platforma de admitere o scrisoare de motivare. Scrisoarea de motivare nu intră în calculul notei de admitere. În cazul admiterii pentru masteratele cu predare în limba engleză/spaniolă, această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivare sunt afișate pe website-ul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.