Întrebări frecvente

Cum se face înscrierea online?

Prin intermediul platformei de admitere online, admitere.snspa.ro, se pot înscrie doar cetățenii români cu domiciliul stabil în România, cetățenii din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană. Înscrierea se face online, pe platforma de admitere online la SNSPA, admitere.snspa.ro, la secțiunea Înscrieri online la SNSPA.

Înscrierea candidaților români de pretutindeni (cetățeni români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate) la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat ale SNSPA se va desfășura online, în perioada 1-16 iulie 2021, conform procedurii de admitere, disponibilă aici.

Cum mă pot înscrie online?

Accesează platforma la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și deschide-ţi un cont de utilizator. Completează câmpurile obligatorii, încărcă documentele scanate/fotografiate, selectează facultatea și programele de studii la care vrei să te înscrii, achită online taxa de înscriere. Ghidul video al înscrierii online, aici.

Trebuie să vin la sediul SNSPA pentru înscriere?

Nu. Înscrierea la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat ale SNSPA se desfășoară doar online, prin platforma admitere.snspa.ro.

De ce am nevoie pentru a mă înscrie online la SNSPA?

Pentru înscrierea online la SNSPA ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • aproximativ 15 minute pentru completarea câmpurilor obligatorii, încărcarea documentelor fotografiate/scanate, selectarea facultății și a programelor de studii la care vrei să te înscrii, achitarea taxei de înscriere;
 • asigură-te că ai la îndemână actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii: certificatul de naștere, cartea de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverința medicală tip, diploma de bacalaureat/adeverința de absolvire, copia atestatului/adeverinței de echivalare, dovada că vei candida pe locuri speciale, dovada plății taxei de înscriere;
 • consultă lista programelor de studii universitare de licență și alege facultatea și programele de studii care ți se potrivesc, în funcție de aptitudinile și pasiunile tale.

Pe ce locuri candidez?

Numărul de locuri la buget poate fi consultat aici.

Ce documente sunt necesare la înscriere?

Documentele necesare la înscriere se încarcă ONLINE, pe platforma admitere.snspa.ro, în contul tău de candidat.

Pentru a fi înscris/ă, trebuie să încarci următoarele documente în format .pdf sau jpeg/jpg:

 • Certificatul de naştere
 • Cartea de identitate
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că ești apt/aptă pentru înscrierea la facultate
 • Dovada plăţii taxei de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar/ Dovada scutirii de taxă
 • Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) – se încarcă diploma-față și diploma – verso
  • Absolvenţii de liceu promoţia 2021 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute – se încarcă doar adeverința – față.
  • Absolvenţii programelor de studii din străinătate trebuie să încarce, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei – CNRED.
 • Scrisoarea de motivație (numai dacă ai optat pentru specializarea Comunicare și Media Emergente/ Communication and Emerging Media de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, trebuie să încarci scrisoarea de motivație, redactată în limba engleză, conform cerințelor de aici).

Dacă vei candida pe locuri speciale

Locurile speciale sunt alocate olimpicilor internaționali, absolvenților de licee situate în mediul rural, candidaților proveniți din centrele de plasament, candidaților de etnie romă. În cazul în care candidezi pe aceste locuri speciale, încarcă documentul scanat/fotografiat, care dovedește încadrarea ta în una dintre aceste categorii.

 • Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici internaționali;
 • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială;
 • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă.

Ce acte trebuie să încarce candidații de etnie romă pentru a se înscrie pe locurile speciale?

În vederea înscrierii la facultate, candidații de etnie romă trebuie să încarce în platforma online o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care atestă această calitate.

Mă calific pentru a fi admis cu mențiunea OLIMPIC. Ce trebui să fac? Trebuie să încarc documente justificative?

Candidații care sunt admiși cu mențiunea OLIMPIC pe baza unei performanțe internaționale recunoscute  trebuie să își deschidă un cont de candidat pe admitere.snspa.ro, să completeze toate câmpurile obligatorii și să încarce document care să ateste performanța internațională.

Cum se face admiterea la programele de licență ale SNSPA

Admiterea 2021 la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și Facultății de Management se face pe baza mediei examenului de Bacalaureat, în corelație cu opțiunile candidaților la facultatea la care candidează, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022.

Admiterea la programele de studii universitare de licență ale Facultății de Științe Politice se face pe baza unui test grilă online, susținut în cel puțin o sesiune de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română. Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la proba susținută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelație cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022.

Detalii, aici.

Cum se calculează media de admitere la programele de licență?

La înscrierea online pe platforma admitere.snspa.ro, candidații pot opta pentru unul sau mai multe programe de studii din cadrul unei facultăți sau din cadrul mai multor facultății de la SNSPA. Poți alege una sau mai multe facultăți. Pentru fiecare facultate în parte, ordonează programele de studii la care vrei să te înscrii, în funcție de preferințele tale. Programele de studii se ierarhizează în cadrul fiecărei facultăți în parte.

Candidații care vor alege programele de studii de licență din cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și/sau Facultății de Management vor completa în contul de candidat media generală a examenului de Bacalaureat, care va reprezenta media de admitere. Media de admitere la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și  Facultatea de Management este media generală a examenului de Bacalaureat.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de nota obținută la limba română la examenul de Bacalaureat, iar în caz că egalitatea persistă, departajarea se va face în funcție de nota obținută la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat.

Candidații care optează pentru Communication and Emerging Media (ZI) – program de studii predat în limba engleză la Facultatea de Comunicare și Relații Publice vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație, redactată în limba engleză, notată cu calificativul „admis” sau „respins”. Îndrumarul pentru realizarea scrisorii de motivație, aici.

Candidații la Facultatea de Științe Politice au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate pe website-ul facultății.

În perioada 9-16 iulie 2021, pentru a fi admiși, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în contul lor de utilizator, deschis pe admitere.politice.ro, dovada promovării examenului de Bacalaureat.

Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la proba susținută în cel puțin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o).

Cum îmi stabilesc opțiunile?

Consultă lista cu programele de studii oferite de facultățile din SNSPA și alege-le pe acelea care răspund cel mai bine aptitudinilor, pasiunilor și dorințelor tale de formare. Fiecare candidat poate alege mai multe opțiuni pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la SNSPA.

În contul de candidat/ă, la secțiunea „Facultăți” îți alegi facultatea și programele de studii la care vrei să te înscrii. Poți alege una sau mai multe facultăți. Pentru fiecare facultate în parte, ordonează programele de studii la care vrei să te înscrii, în funcție de preferințele tale.

Trage numele programului de studii și plasează-l în căsuța aferentă preferinței tale.

 

 

Atenție! Programele de studii se ierarhizează în cadrul fiecărei facultăți în parte.

Verifică cu atenție ordinea programelor de studii din cadrul fiecărei facultăți la care te-ai înscris, înainte de a trece mai departe.

Selectează din meniu câți ani ai urmat anterior un program de studii universitare de licență pe locuri de buget.

Apasă butonul „Salvează opțiuni”.

De câte ori pot fi schimbate opțiunile?

De câte ori dorești, până la momentul finalizării înscrierii, din secțiunea „Facultăți”.

Nu uita! După ce ai selectat programele de studii, apăsați butonul „Salvează opțiunile”.

Pot să mă înscriu la mai multe facultăți?

Da. Există posibilitatea să te înscrii la mai multe facultăți folosind un singur cont de candidat. La afișarea rezultatelor, un candidat care a avut mai multe opțiuni este afișat pe listele fiecărei facultăți la care a candidat, urmând ca la înmatriculare să opteze pentru un singur program finanțat de la bugetul de stat.

Cât este taxa de înscriere?

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Prin achitarea taxei de înscriere, se consideră că ai fost informat, ai înțeles și ai acceptat că plățile efectuate pentru a te înscrie în cadrul sesiunii de admitere de la SNSPA sunt nereturnabile.

Unde/cum achit taxa de înscriere?

Candidații la concursul de admitere desfășurat la SNSPA, sesiunea iulie-septembrie 2021, pot achita taxa de înscriere la concursul de admitere, astfel:

 1. Online, direct din contul de candidat, la secțiunea „Taxă”:
  • Te rugăm să verifici acuratețea datelor introduse în contul tău de candidat, înainte de a efectua plata.
  • Atenție! Vei primi confirmarea plății de la banca emitentă a cardului bancar folosit pentru achitarea taxei.
 2. Prin ordin de plată / internet banking / prin foaie de vărsământ:
  • Contul bancar: RO87BRDE445SV63844784450
   • Pe ordinul de plată, candidaţii sunt obligaţi să specifice următoarele informații:
    • Numele și prenumele candidatului
    • Beneficiar: Facultatea (acronimul) la care se înscrie: SNSPA – FAP (ZI), SNSPA – FAP (ID ), SNSPA – FCRP, SNSPA – FM
    • Taxa de înscriere la examenul de admitere la studii de licență: 80 de lei
  • Documentul care atestă dovada plății se va încărca în contul de candidat, la secțiunea „Taxă”

Ce reduceri/scutiri de taxă există?

Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care încarcă următoarele acte:

 • Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat
 • Certificat de deces al unui părinte/părinților, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani
 • Adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflaţi în această situaţie
 • Dovada plății pentru taxa de înscrierea la pretestările online (80 de lei), organizate de Facultatea de Științe Politice
 • Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA

Plata taxei de înscriere se poate face cu cardul bancar al altei persoane?

Da, în numele candidatului, nu contează numele titularului de card. Cardul bancar trebuie să fie valid și plata va fi asociată celui care a creat contul de înscriere respectiv.

Am fost admis. Ce trebuie să fac pentru confirmarea locului?

Urmărește permanent calendarul admiterii și website-urile facultăților. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă la facultatea aleasă, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis și înmatriculează-te.

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice, conform calendarului și condițiilor făcute publice de facultate.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de bacalaureat în original pentru conformare cu originalul și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Facultatea va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.

În platforma de admitere, trebuie sa încarc copii legalizate ale documentelor?

Nu! În contul de candidat deschis pe platforma de admitere online se încarcă documentele solicitate, în format electronic (documentul poate fi scanat sau fotografiat).

Ce fac dacă am încărcat un document greșit? Îl pot șterge?

Da! În cazul în care nu ai încărcat documentele corecte în oricare dintre secțiunile platformei, poți reveni și le poți reîncărca, în aceleași câmpuri, urmând aceeași procedura (browse-încarcă).

Atenție! După apăsarea butonului „Finalizează înscrierea”, din secțiunea „Finalizare”, informațiile introduse și documentele încărcate nu mai pot fi modificate.

Cum mă asigur că datele completate în contul de candidat sunt salvate?

În fiecare secțiune a platformei de admitere, după ce te-ai asigurat că ai completat câmpurile corect și complet, apasă butonul „Salvează” pentru ca datele completate de tine să fie înregistrate în platformă.

Totodată, după ce completezi toate câmpurile obligatorii și încarci toate documentele necesare, poți verifica informațiile salvate previzualizând „Fișa de înscriere” din secțiunea „Finalizare”.

Ce pot face dacă am greșit în completarea unor câmpuri din contul meu de candidat/ă? Le pot corecta? Dar opțiunile selectate?

Datele completate pot fi modificate în același mod în care au fost completate inițial, cu respectarea calendarului admiterii.

Datele completate pot fi modificate în același mod în care au fost completate inițial, cu respectarea calendarului admiterii doar dacă NU ai finalizat înscrierea.

Atenție! După apăsarea butonului „Finalizează înscrierea”, din secțiunea „Finalizare”, informațiile introduse și documentele încărcate nu mai pot fi modificate.

După ce ai completat toate câmpurile și ai încărcat toate documentele solicitate, verifică cu atenție sumarul înscrierii. Dacă vei constata că ai greșit datele introduse într-un câmp, modifică-le și apasă butonul „Salvează”.

În cazul în care nu ai încărcat documentele corecte în oricare dintre secțiunile platformei, poți reveni și le poți reîncărca, în aceleași câmpuri, urmând aceeași procedura (browse-încarcă).

Dacă te-ai răzgândit și vrei să optezi pentru alte programe de studii sau vrei să le reordonezi, o poți face în secțiunea „Facultăți”. Modifică-le și apasă butonul „Salvează”.

Atenție! După apăsarea butonului „Finalizează înscrierea”, din secțiunea „Finalizare”, informațiile introduse și documentele încărcate nu mai pot fi modificate.

Ce fac dacă am greșit CNP-ul?

Crearea contului de candidat se face pe baza adresei de e-mail și a CNP-ului candidatului/candidatei.

Aceste date nu mai pot fi modificate, după activarea contului pentru înscrierea online la SNSPA.

În cazul în care ați greșit CNP-ul, transmiteți solicitarea de modificare la adresa administrator.platforma@snspa.ro. În solicitare, menționați numele complet, adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului de candidat și CNP-ul corect.

Am completat toate cerințele, dar în secțiunea „Finalizare” nu apare butonul „Finalizează înscrierea”. Ce trebuie să fac?

Doar după completarea tuturor secțiunilor din contul tău de candidat/ă, se activează în mod automat butonul „Finalizează înscrierea”. Platforma te atenționează în cazul în care una sau mai multe secțiuni ale contului tău sunt incomplete și te îndrumă către acestea. Nu poți finaliza înscrierea dacă există secțiuni incomplete.

Vreau mai multe detalii legate de anumită specializare pentru care doresc să optez. Pot să trimit email la admitere@snspa.ro pentru detalii?

Dacă nu sunt suficiente informațiile de pe website-urile facultăților sau pe website-ul admitere.snspa.ro, trimite un e-mail reprezentanților facultăților. Dacă ai întrebări privind programele de studii ale facultăților, trimite un e-mail la adresa facultății, astfel:

Dacă ai întrebări privind înscrierea online la SNSPA, ne poți trimite un e-mail pe adresa: admitere@snspa.ro.

Listele cu cei ADMIȘI pot suferi modificări de clasament?

Da, ca urmare a neprezentării la înmatriculare, conform calendarelor și condițiilor făcute publice de facultăți, după afișarea listelor de candidați admiși, care au promovat examenul de bacalaureat. Neprezentarea la înmatriculare în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat și astfel, listele pot suferi modificări, acestea producând modificarea ierarhiei în listele afișate.

Dacă am fost admis la două facultăți pot să le urmez în paralel pe ambele?

Da. Poți urma două programe de studii în paralel, dar poți beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe dacă nu ai mai beneficiat până în prezent de un loc bugetat.

Dacă intru la taxă cum pot ocupa ulterior un loc bugetat, pe parcursul facultății?

Poți trece pe locuri finanțate de la bugetul de stat după procesul de reclasificare de la sfârșitul anului universitar, în funcție de media pe care o vei obține după primul an de studii.

Dacă ai nelămuriri legate de admitere, contactează-ne! Întrebarea ta va primi răspuns!