Oportunităţi de carieră

Excelența profesională a SNSPA se reflectă în numărul de absolvenți care au devenit lideri în domeniile lor.

Unde pot lucra absolvenţii facultăţii de:

Autorităţi şi instituţii publice naţionale şi europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituţiile UE)
Organizaţii naţionale şi multinaţionale, organizaţii non-guvernamentale şi non-profit
Şcoli, licee, universităţi, centre de educaţie a adulţilor
Funcţionari publici
Prefecţi, subprefecţi
Inspectori guvernamentali
Manageri publici
Funcţionari publici parlamentari
Consilieri (afaceri europene, juridici)
Consultanţi (proiecte europene, achiziţii publice), consultanţi experţi relaţia cu administraţia publică
Specialişti cercetare şi analiză în domeniul ştiinţelor administrative şi a spaţiului public european
Agenţii de relaţii publice
Departamente de informare și relații publice instituționale (guvern, ministre, administrație prezidențială, parlament, primării, ambasade)
Agenţii de publicitate
Sectorul corporatist privat sau nonprofit
Redacţii ziare, reviste, TV, radio, agenţie de presă
Firme de consultanţă
Specialişti în comunicare şi relaţii publice
Consultanţi în PR comercial, instituţional, politic, cultural, sportiv, internaţional
Specialişti în publicitate (account manager, account planner, copywriter, media planner, social media expert)
Purtători de cuvânt şi ofiţeri de presă
Specialişti şi consultanţi de marketing strategic şi operational
Brand manageri şi directori de produs
Consultanţi de marketing şi comunicare electorală
Specialişti şi consultanţi în resurse umane şi traineri
Manageri de proiect şi experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană
Reporteri, redactori de televiziune, radio, presa scrisă, editori de ştiri, specialişti în foto şi web design
Bănci
Companii multinaţionale
Organisme financiare publice, centrale şi locale
Societăţi de asigurări şi reasigurări naţionale şi internaţionale
Reprezentanţe comerciale ale firmelor în/din străinătate
Agenţii specializate de cercetare a pieţelor internaţionale
Societăţi de servicii de investiţii financiare
Manageri (manager strategic, manager financiar, manager achiziţii, manager de inovare, manager operational, manager de zonă, al sistemelor de management al calităţii)
Consultanţi în management
Brand manageri
Consilieri economici
Traineri
Instituţii publice centrale şi locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, Departamentul de Informaţii Publice al Guvernului, Banca Naţională a României, primării etc.)
Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică
Partide politice
Institute de cercetare sociologică și de sondare a opiniei publice
Instituții de cultură sau organizații non-guvernamentale
Domeniul privat (piaţa de capital, birouri de audit financiar şi juridic, presa scrisă şi audio-vizuală etc.)
Politologi
Sociologi
Consilieri politici
Analişti politici
Documentarişti politici
Cercetători (în ştiinţe politice, sociologie, psihologie, antropologie, relaţii internaţionale)
Profesori (ştiinţe politice, sociologie, etică, educaţie civică, drepturile omului)
Instituţii publice centrale şi locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, ambasade etc.)
Instituţii internaţionale (UE, ONU, NATO, OSCE, Banca Monidială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială a Comerţului etc)
Organizaţii non-guvernamentale
Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică
Mass-media
Mediul academic
Diplomaţi
Negociatori
Evaluatori ai politicilor şi programelor publice
Experţi în atragerea fondurilor europene
Mediatori ai conflictelor internationale
Cercetători în relaţii internaţionale