Procedura de admitere pentru românii de pretutindeni

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobat prin Ordin Comun MEN nr 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în MO nr 628/02.08.2017, Ordinul 4205/06.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat și prevederile MEC cu nr. 291GP/08.05.2020, privind cerințele de sănatate publică, aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini şi a românilor de pretutindeni.

Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania, se vor putea înscrie doar online, prin intermediul mijloacelor electronice SNSPA şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

Puteţi consulta Metodologia, aici

Cerințe de sănătate publică aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni aici.

Puteţi consulta Legea nr. 299/2007 republicată privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, aici.

 

Sesiunea iulie 2022

Studii universitare de licenţă

 • Perioada de înscriere: 1 – 15 iulie 2022
 • Data anunţării rezultatelor concursurilor: 19 iulie 2022
 • Perioada de înmatriculare: 20 – 24 iulie 2022

 

Înscrierea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență ale SNSPA se va desfășura online, în perioada 1-15 iulie 2022.

Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România.

Etnicii români din Albania vor depune la înscriere declarația autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Pentru înscrierea online, candidații trebuie să pregătească următoarele documente,  scanate sau fotografiate:

  • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
  • Certificatul de naștere;
  • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – primele 3 pagini;
  • Certificatul de căsătorie, dacă e cazul;
  • Cartea de identitate;
  • Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv SARS-COV 2.

 

Important

Candidaţi români şi etnici români cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate, sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere și înmatriculare, în baza OM 4107/06.07.2018.

 

Admiterea la studii universitare de licenţă
Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat, la programul de studii pentru care au optat. Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de licență în limba română, la opțiunea selectată, în limita capacitații de școlarizare a programului.

Ocuparea unui loc la programele în limba engleză se poate face numai pe locuri cu taxă, conform prevederilor din Metodologie.

Candidații care doresc să ocupe un loc cu taxă la un program cu predare în limba engleză, trebuie să pregătească odată cu dosarul de admitere o scrisoare de motivație* în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

*Scrisoarea de motivație va avea între 750 și 1000 de cuvinte și trebuie să răspundă la aceste întrebări:

 1. Cine ești și ce te-a determinat să alegi această specializare?
 2. De unde te-ai informat despre această specializare?
 3. Ce calități trebuie să aibă un candidat pentru a urma această specializare?
 4. Care sunt așteptările tale cu privire la această specializare?
 5. Cum crezi că îți va influența cariera această specializare?

 

Data anunţării rezultatelor concursurilor: 19 iulie 2022
Criterii de departajare a candidaţilor:

 1. Media examenului de Bacalaureat (după caz);
 2. Media anilor de liceu;
 3. Media clasei a XII-a;
 4. Media clasei a XI-a;
 5. Media clasei a X-a;
 6. Media clasei a IX-a (dacă este cazul).

 

Confirmarea locului
Fiecare candidat declarat admis va confirma locul ocupat, prin depunerea documentelor în original, în perioada înmatriculării, 20-24 iulie 2022.

 

Lista candidaților admiși
Lista candidaților admiși va fi înaintată de universitate către Ministerul Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene prin intermediul mijloacelor electronice, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis.

 

Locuri cu taxă
Românii de pretutindeni pot studia la SNSPA şi pe un loc cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.
Dosarul de candidatură, condiţiile de admitere şi perioada de înscriere sunt aceleaşi ca cele menţionate mai sus, aceleaşi pentru toţi candidaţii etnici români.
Detalii, aici.

 

Studii universitare de masterat

 • Perioada de înscriere: 11 – 22 iulie 2022
 • Data anunţării rezultatelor concursurilor: 26 iulie 2022
 • Perioada de înmatriculare: 27 – 31 iulie 2022

 

Înscrierea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de masterat ale SNSPA se va desfășura online, în perioada 11 – 22 iulie 2022.

Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România.

Etnicii români din Albania vor depune la înscriere declarația autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Pentru înscrierea online, candidații trebuie să pregătească următoarele documente, scanate sau fotografiate:

 • Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor de absolvire a examenului de licență;
 • Certificatul de naștere;
 • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – primele 3 pagini;
 • Certificatul de căsătorie, dacă e cazul;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv SARS-COV 2.

 

Important
Candidaţi români şi etnici români cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate, sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere și înmatriculare, în baza OM 4107/06.07.2018.

 

Admiterea la studii universitare de masterat
Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licenţă, la programul de studii pentru care au optat. Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de masterat în limba română la opțiunea selectată, în limita capacitații de școlarizare a programului.

Ocuparea unui loc la programele în limba engleză se poate face numai pe locuri cu taxă, conform prevederilor din Metodologie.

Candidații care doresc să ocupe un loc cu taxă la un program cu predare în limba engleză, trebuie să trimita odată cu dosarul de admitere o scrisoare de motivație* în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

*Scrisoarea de motivație va avea între 750 și 1000 de cuvinte. Scrisoarea de motivație trebuie să răspundă la aceste întrebări:

 1. Cine ești și ce te-a determinat să alegi această specializare?
 2. De unde te-ai informat despre această specializare?
 3. Ce calități trebuie să aibă un candidat pentru a urma această specializare?
 4. Care sunt așteptările tale cu privire la această specializare?
 5. Cum crezi că îți va influența cariera această specializare?

 

Data anunţării rezultatelor concursurilor: 26 iulie 2022
Criterii de departajare a candidaţilor:

 1. Media examenului de Licenţă (după caz);
 2. Media anilor de facultate;
 3. Media anului III
 4. Media anului II;
 5. Media anului I (dacă este cazul).

 

Confirmarea locului
Fiecare candidat declarat admis va confirma locul ocupat, prin depunerea documentelor în original, în perioada înmatriculării, 27-31 iulie 2022.

 

Lista candidaților admiși
Lista candidaților admiși va fi înaintată de universitate către Ministerul Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene prin intermediul mijloacelor electronice, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis.

 

Locuri cu taxă
Românii de pretutindeni pot studia la SNSPA şi pe un loc cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.
Dosarul de candidatură, condiţiile de admitere şi perioada de înscriere sunt aceleaşi ca cele menţionate mai sus, aceleaşi pentru toţi candidaţii etnici români.
Detalii, aici.

 

Studii universitare de doctorat

Perioada de înscriere: septembrie 2022.

 

Înscriere la studii universitare de doctorat pentru candidații etnici români (care au domiciliul stabil în străinătate conform actelor de identitate) are loc în două etape:

 1. Obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români: dupa transmiterea online a documentelor, în luna septembrie 2022.
 2. Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului în perioada care va fi anunțată pe website-ul Școlii Doctorale.

 

Obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români, eliberat de Ministerul Educației

Pentru obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români care se înscriu la studii universitare de doctorat, dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • Copie a actului de identitate;
 • Copia certificatului de naștere;
 • Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul;
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea studiilor – copie după primele 3 pagini;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal şi foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
 • Diploma de licență sau echivalentă acesteia și foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
 • Diploma de master și foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
 • Dovezile privind competenţa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional);
 • Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV2;
 • Etnicii români din Albania vor depune la înscriere declarația autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022, pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior absolvite.

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED din cadrul Ministerului Educaţiei.

 

Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului va avea loc în perioada anunțată pe website-ul Școlii Doctorale.
Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și sustinerea colocviului trebuie să urmați instrucțiunile transmise pe website-ul Școlii Doctorale.
Admiterea la doctorat constă în susţinerea unui colocviu organizat de Şcoala Doctorală. Romanii de pretutindeni se pot înscrie la examenul de admitere la doctorat numai după obținerea ordinului de acceptare la studii eliberat de ME.
Candidatii care au promovat colocviul pot fi declarați admiși şi vor putea fi înmatriculaţi în anul universitar 2022 – 2023, în limita locurilor scoase la concurs.

 

Important
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul viitorului conducător de doctorat, exprimat în scris pe cererea şi pe fişa de înscriere.