Numărul locurilor de buget

Studii universitare de licenţă | Sesiunea 2024

 

Facultatea de Administrație Publică: 242 locuri de buget

Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 291 locuri de buget

Facultatea de Management: 91 locuri de buget

Facultatea de Științe Politice: 246 locuri de buget

 

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2024-2025, sunt scoase la concurs locuri de buget alocate pentru studii universitare de licență pentru candidații pe locurile speciale: de etnie romă, absolvenți cu diploma de bacalaureat proveniți din licee din mediul rural, absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială, persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități și candidați aflați în situații de risc.

 

10 locuri pentru candidații de etnie romă, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 3 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 3 locuri
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 3 locuri

 

20 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 5 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 5 locuri
 • Facultatea de Management: 5 locuri
 • Facultatea de Științe Politice: 5 locuri

 

10 locuri pentru absolvenții de licee, proveniți din sistemul de protecție socială, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 3 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 3 locuri
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 3 locuri

 

15 locuri pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 4 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 4 locuri
 • Facultatea de Management: 3 locuri
 • Facultatea de Științe Politice: 4 locuri

 

4 locuri pentru candidaţii aflaţi în situaţii de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, pe baza unei adeverințe eliberate de Direcția de asistență socială pe raza căreia candidatul are domiciliul.

 • Facultatea de Administrație Publică: 1 loc
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 1 loc
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 1 loc

 

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, la olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau premiul I la olimpiade naţionale, finanţate de Ministerul Educaţiei) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. Condițiile speciale referitoare la admiterea acestor candidaţi sunt prezentate pe paginile web ale fiecarei facultăți.

 

 

Studii universitare de masterat | Sesiunea 2024

 

Facultatea de Administrație Publică: 140 locuri de buget

Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 335 locuri de buget

Facultatea de Management: 64 locuri de buget

Facultatea de Științe Politice: 135 locuri de buget

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: 156 locuri de buget

 

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2024-2025, sunt scoase la concurs locuri de buget alocate pentru studii universitare de masterat pentru candidații pe locurile speciale: de etnie romă, absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială, persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități și candidați aflați în situații de risc.

 

4 locuri pentru candidații de etnie romă, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 1 loc
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 1 loc
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: 1 loc

 

10 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 2 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 2 locuri
 • Facultatea de Management: 2 locuri
 • Facultatea de Științe Politice: 2 locuri
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: 2 locuri

 

15 locuri pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 3 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 3 locuri
 • Facultatea de Management: 3 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 3 locuri
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: 3 locuri

 

5 locuri pentru candidaţii aflaţi în situaţii de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, pe baza unei adeverințe eliberate de Direcția de asistență socială pe raza căreia candidatul are domiciliul.

 • Facultatea de Administrație Publică: 1 loc
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 1 loc
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 1 loc
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: 1 loc

 

 

Studii universitare de doctorat | Sesiunea 2024

75 locuri de buget, dintre care:

 • 25 de locuri – buget cu bursă
 • 50 de locuri – buget fără bursă;

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2024-2025, sunt scoase la concurs: 2 locuri pentru candidații de etnie romă.

 

 

 

Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru candidaţii etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina

Studii universitare de licenţă

Numărul locurilor scoase la concurs | Sesiunea iulie 2024

25 locuri buget cu bursă și 15 locuri buget fără bursă

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de licență nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv și se ocupă în ordinea descrescatoare a mediilor de bacalaureat.

 

Studii universitare de master

Numărul locurilor scoase la concurs | Sesiunea iulie 2024

34 locuri buget cu bursă și 12 locuri buget fără bursă

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de master nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv și se ocupă în ordinea descrescatoare a mediilor de licență.

 

Studii universitare de doctorat

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru candidații etnici români

2 locuri buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă