Numărul de locuri la buget

Studii universitare de licenţă | Sesiunea 2023

 

Facultatea de Administrație Publică: 232 de locuri la buget
Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 261 de locuri la buget
Facultatea de Management: 81 de locuri la buget
Facultatea de Științe Politice: 216 locuri la buget

 

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2023-2024, sunt scoase la concurs locuri de buget alocate pentru studii universitare de licență pentru candidații pe locurile speciale: de etnie romă, absolvenți cu diploma de bacalaureat proveniți din licee din mediul rural, absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială și persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, condiţii speciale referitoare la admiterea acestor candidaţi sunt prezentate pe paginile web ale fiecarei facultăți.

 

10 locuri pentru candidații de etnie romă, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 3 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 3 locuri
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 3 locuri

20 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 6 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 5 locuri
 • Facultatea de Management: 4 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 5 locuri

10 locuri pentru absolvenții de licee, proveniți din sistemul de protecție socială, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 2 locuri
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 3 locuri
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 4 locuri

4 locuri pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, distribuite astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: 1 loc
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 1 loc
 • Facultatea de Management: 1 loc
 • Facultatea de Științe Politice: 1 loc

 

 

Studii universitare de masterat | Sesiunea 2023

 

Facultatea de Administrație Publică: 140 de locuri
Facultatea de Comunicare și Relații Publice: 335 de locuri
Facultatea de Management: 44 de locuri
Facultatea de Științe Politice: 135 de locuri
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: 156 de locuri

 

 

Studii universitare de doctorat | Sesiunea 2023

 

50 de locuri, dintre care:

 • 25 de locuri – fără taxă, fără bursă;
 • 25 de locuri – fără taxă, cu bursă.

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2023-2024, sunt scoase la concurs: 2 locuri pentru candidații de etnie romă.

Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru candidaţii etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina

 

Studii universitare de licenţă, forma IF (Învăţământ cu Frecvenţă)

Numărul locurilor scoase la concurs | Sesiunea I, iulie 2023

 • 25 buget cu bursă si 15 buget fără bursă

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de licență nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv și se ocupă în ordinea descrescatoare a mediilor de licență.

 

Studii universitare de master, forma IF (Învăţământ cu Frecvenţă)

Numărul locurilor scoase la concurs | Sesiunea I, iulie 2023

 • 34 buget cu bursă și 12 buget fără bursă

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de master nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv și se ocupă în ordinea descrescatoare a mediilor de licență.

 

Studii universitare de doctorat

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru candidații etnici români: 3 locuri (2 locuri buget cu bursă și 1 loc buget fără bursă).