Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Studii de licenţă | Condiţii de admitere

Admiterea la programele de licență ale SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidaților la facultatea la care candidează, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Candidații vor accesa platforma de admitere online în perioada înscrierilor și vor deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet. Pentru înscrierea online, candidații vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta programele de studii și forma de învățământ (ZI/ID), din cadrul facultăților pentru care optează.

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de înscrieri și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul este eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

Facultatea de Administraţie Publică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (IF), Administraţie europeană (IF), Administraţie publică (ID)

Condiţii de admitere

Media examenului de Bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de Bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Specializarea şi forma de învăţământ: Comunicare şi relaţii publice (IF) , Publicitate (IF), Comunicare și Media Emergente / Communication and Emerging Media (IF)

Condiţii de admitere

Media examenului de Bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de Bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

Pentru programul de studii Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media, candidații vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” acesta este eliminat din lista de candidați eligibili la programul de licenţă respectiv.

 

Facultatea de Management

Domeniul de licenţă: Management

Specializarea şi forma de învăţământ: Management (IF)

Condiţii de admitere

Media examenului de Bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de Bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Psihologie

Specializarea şi forma de învăţământ: Ştiinţe politice (IF), Relaţii internaţionale şi studii europene (IF), Sociologie (IF), Psihologie (IF)

Condiţii de admitere

Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Geografie, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.