Taxa de înscriere la concursul de admitere şi modalităţile de plată

Prin achitarea taxei de înscriere, se consideră că toți candidații au fost informați, au înțeles și au acceptat că plățile efectuate pentru a se înscrie în cadrul sesiunii de admitere de la SNSPA sunt nereturnabile.

Admitere la studii de licenţă

Cuantumul taxei de înscriere

Pentru înscrierea online la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și la Facultatea de Management, taxa de înscriere la examenul de admitere pentru studii universitare de licenţă este de 80 lei, indiferent de numărul programelor de studii la care se înscrie candidatul.

La Facultatea de Ştiinţe Politice, taxa de înscriere este 80 de lei.

Modalitatea de plată a taxei de înscriere

 1. Plata cu cardul în platforma de înscrieri online

Candidații la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și la Facultatea de Management pot achita taxa de înscriere, în platforma online în care se înscriu, prin intermediul cardului bancar.

 1. Plata cu ordin de plată

Candidații la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și la Facultatea de Management pot achita taxa de înscriere prin ordin de plata taxa de înscriere. În platforma de înscriere online vor încărca dovada plății.

Contul bancar: RO87BRDE445SV63844784450

Detaliile plății:

 • Numele și prenumele candidatului
 • Facultatea (acronimul) la care se înscrie: SNSPA – FAP (IF/ID), FCRP, FM
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la studii de licență

Candidații la Facultatea de Ştiinţe Politice pot achita taxa de înscriere prin ordin de plata. În platforma de înscriere online vor încărca dovada plății.

Contul bancar: RO85BRDE445SV18989114450

Detaliile plății:

 • Numele și prenumele candidatului
 • Facultatea (acronimul) la care se înscrie: SNSPA – FSP
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la studii de licență

Scutire de taxă
Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care încarcă următoarele acte:
– Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat
– Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani.
– Adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflaţi în această situaţie.

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare încărcată în platformă.

Admitere la studii de masterat

Cuantumul taxei de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere pentru studii universitare de masterat este de 80 lei, pentru înscrierea online la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Management, la Facultatea de Științe Politice și la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, indiferent de numărul programelor de studii la care se înscrie candidatul.

Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

 

Modalitatea de plată a taxei de înscriere

 1. Plata cu cardul în platforma de înscrieri online

Candidații pot achita taxa de înscriere, în platforma online în care se înscriu, prin intermediul cardului bancar.

 1. Plata cu ordin de plată

Toți candidații pot achita prin ordin de plata taxa de înscriere. În platforma de înscriere online vor încărca dovada plății.

Contul bancar: RO87BRDE445SV63844784450 deschis la BRD

Detaliile plății:

 • Numele și prenumele candidatului
 • Facultatea (acronimul) si programele de studii la care se inscrie: SNSPA – FAP (IF/ID), FCRP, FM, FSP, DRIIE
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la studii de masterat

 

Scutire de taxă
Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care încarcă următoarele acte:
– Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

– Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat

– Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani.

– Adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflaţi în această situaţie.

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare încărcată în platformă.