Facilităţi

Facilităţile oferite de SNSPA pentru studenţi permit studiul în condiţii moderne şi potrivite aprofundării specializărilor alese

foto cladire2

Noul sediu al SNSPA

Adresă: Bd. Expoziţiei nr. 30 A , sector 1, București

Noul sediu al SNSPA este situat în zona de N-NV a Capitalei, în vecinătatea Complexului Expozițional ROMEXPO. Clădirea, al cărei regim de înălţime este 2S+P+8E, cuprinde întreaga structură administrativă a instituţiei, precum și decanatele facultăţilor. Studenţii și cadrele didactice ale SNSPA  beneficiază de un spaţiu modern de învăţare, în care au loc și evenimente, congrese, workshop-uri etc.

Aici este sediul Facultăţii de Administrație Publică, Facultăţii de Comunicare și Relații Publice, Facultăţii de Management, Facultăţii de Științe Politice, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

biblioteca-2

Biblioteca SNSPA

Adresă: Bd. Expoziţiei nr. 30 A , sector 1, București

Biblioteca SNSPA are în patrimoniu un fond de carte, din literatura de specialitate română și străină, de aproximativ 17000 de titluri, într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi disciplinele din planurile de învăţământ, din care cel puţin 30% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute la nivel național și la edituri cu prestigiu internațional.

Studenţii SNSPA au acces la Biblioteca SNSPA pe baza cardului de acces. Sala de lectură are o capacitate de 60 de locuri.

12794644_909348365844810_3247410996435017040_n

Mobilităţi internaţionale

Programul ERASMUS+ reprezintă şansa de a trăi o experienţă unică în viaţa de student, într-o universitate parteneră din afara ţării şi de a obţine o recunoaştere a perioadei de studiu realizate. Mobilităţile de plasament permit studenților să efectueze un plasament (practică) într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană.

Cazare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) asigură studenţilor locuri de cazare în cele două cămine din Băneasa, în Căminul Grupului Şcolar Energetic din Şoseaua Giurgiului şi în Căminul Universității Româno-Americană.

Burse

Studenţii integralişti pot beneficia de burse acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), conform legii. Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv, iar media luată în calcul pentru anul II, III – studii univeristare de licenţă şi anul II – studii de masterat este cea din anul universitar anterior.

Mai multe detalii