Seara masteratelor la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) vă invită la “Seara masteratelor”, eveniment dedicat studenţilor şi absolvenţilor interesaţi să-şi continue studiile cu un program de masterat în domeniul dreptului sau al ştiinţelor administrative. Evenimentul se va desfășura miercuri, 24 aprilie 2024, de la ora 18:00, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției 30A, sector 1), parter, Sala Multifuncțională.

 

Vor fi prezentate toate programele de masterat din cadrul Facultății de Administrație Publică, oportunităţile profesionale pe care le oferă, disciplinele studiate, modalitatea de admitere, iar cadrele didactice vor răspunde la toate întrebările venite din partea viitorilor candidaţi.

 

Pentru a participa la eveniment, vă rugăm să completați acest formular online.

 

Informează-te și alege!

Facultatea de Administraţie Publică oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: management public, afaceri publice, afaceri europene, e-guvernare, politici antifraudă și anticorupție, administraţie publică, drept, managementul fondurilor europene, managementul achizițiilor publice, spațiul administrativ european.

Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) se adresează tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autorităţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

 

Consultă lista programelor de masterat

Programe de masterat – Învățământ cu frecvență (IF)

Domeniul Științe administrative

Domeniul Drept

 

Programe de masterat – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Domeniul Științe administrative (e-Masterat)

 

Condițiile de admitere

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională.

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat cu predare în limba română (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%)
  • media anilor de studiu (40%)

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat cu predare în limbă străină (IF) este formată din:

  • media examenului de licență (60%)
  • media anilor de studiu (40%)
  • scrisoare de motivație în limba engleză, necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților. Se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

 

Mai multe detalii legate de programele de masterat și admiterea 2024 la Facultatea de Administrație Publică, aici.

Comments are closed.