Programul de studii “Psihologie”

Programul de studii “Psihologie” face parte din cadrul Departamentului de Sociologie, al Facultății de Științe Politice. Misiunea noastră este de a instrui și forma pentru piața muncii absolvenți bine pregătiți, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Suntem recunoscuți atât pe piața potențialilor interesați, cât și pe cea a angajatorilor ca fiind o specializare care oferă un mediu excelent de învățare și dezvoltare pentru studenții noștri.

Planul de învățământ este structurat astfel incât să îndeplinească nevoile studenților, care sunt interesați de a obține licența în psihologie: de la studenți care doresc să se angajeze în domeniul public sau privat după absolvirea facultății, la studenți care vor să urmeze studii post-universitare în psihologie sau domenii conexe, până la studenți care au un interes general față de psihologie, fiind deja absolvenți de studii superioare.

De asemenea, cursurile oferite le creează un mediu propice studenților de a-și însuși și dezvolta abilități metodologice, practice și de analiză care constituie o bază excelentă pentru absolvenții care sunt interesați să lucreze atât în domeniul psihologiei, cât și în domenii adiacente. Astfel, oferim studenților condiții excelente pe care să-și fundamenteze o viitoare carieră în psihologie și posibilitatea de a alege o gamă largă de opțiuni profesionale.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Aveți posibilitatea de a vă specializa pe mai multe arii ale psihologiei, precum: psihologie organizațională psihologia muncii și a transporturilor, psihologie educațională și a cercetării, consiliere vocațională, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie clinică, psihologie judiciară, psihologia consumatorului etc.

Puteți lucra într-o instituție de stat, într-o asociație non-profit sau fundație, într-o organizație cu capital privat, într-o multinațională (Analist resurse umane, Analist piata muncii, Senior HR Specialist, Referent resurse umane), într-o școală, grădiniță (ca educatori sau psihopedagogi) sau ca independent, intr-un cabinet individual, în servicii de training sau consultanță.

Pe lângă specializările specifice psihologiei, puteți opta și pentru domenii adiacente: publicitate, consiliere clienți, vânzări, marketing, management, educație, consultanță etc.

Cursuri

Programul de studii “Psihologie” este recunoscut pentru atenţia acordată caracterului aplicativ al instruirii, existând o preocupare permanentă de a oferi studenţilor oportunitatea implicării în activităţi profesionale

Semestrul I:

Fundamentele psihologiei, Istoria psihologiei, Psihologie socială, Genetica comportamentului uman, Concepte fundamentale în sociologie, Informatica în științele sociale (Analiza datelor 1), Practică de specialitate, Gândire critică și scriere academică, Limbi străine

Semestrul al II-lea:

Psihologia personalității, Fundamentele psihologiei, Metode de cercetare socială,
Bazele teoretice ale evaluării psihologice, Psihologia dezvoltării, Limbi străine

Semestrul I:

Neuropsihologie, Statistică aplicată în psihologie (Analiza datelor 2), Psihologia vârstelor, Psihologia muncii, Psihologia organizaţională și managerială, Consiliere vocațională și dezvoltarea carierei, Psihologia sănătăţii

Semestrul al II-lea:

Psihologie experimentală, Psihologia educației, Psihologie clinică, Psihopatologie, Introducere în psihoterapie, Metodologia cercetării în psihologie, Practică în psihologia organizațională și a muncii, Practica în psihologie clinică

Semestrul I:

Psihodiagnosticul personalității, Psihoterapie, Dinamica lucrului în organizații, Managementul resurselor umane, Consiliere și terapie organizațională

Semestrul al II-lea:

Psihodiagnosticul aptitudinilor, Psihologie cognitivă, Psihologia familiei și a cuplului, Psihologie evoluționistă, Metode de elaborare a lucrării de licență

Oportunități de practică

Facultatea de Științe Politice pune la dispoziția studenților săi o serie de oportunități de practică internă sau la partenerii săi din țară sau din străinătate.
Partenerii de practică (selecție):
• Medlife
• Catalyst Solutions
• Centrul de Psiho-sociologie al M.A.I.
• Spitalul de Psihiatrie Titan “Constantin Gorgos”

Mobilități Erasmus+ și în interiorul Alianței CIVICA

Studenții beneficiază de mobilități de studiu și de practică prin intermediul programului Erasmus+. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni. Toți studenții Facultății pot beneficia de mobilități în Belgia, Spania, Germania, Cehia, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Slovenia etc. Lista universităților partenere, poate fi accesată aici.
Din 2019, SNSPA este membră CIVICA, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), Stockholm School of Economics (Suedia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).
Studenții Facultății de Științe Politice pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european.

Taxele de școlarizare

Pentru anul universitar 2024 – 2025, Facultatea de Științe Politice oferă locuri bugetate și cu taxă pentru învățământul cu frecvență. Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență va fi comunicată în curând.

Alte informații (ex. Centre de cercetare, parteneriate instituționale, conferințe organizate, parteneri de proiecte de cercetare etc.)

Oportunități și activități extracurriculare:
“Learning by doing” – Program de mentorat cu absolventi si studenti de la Psihologie SNSPA;
Sesiuni de consiliere și orientare profesională gratuite pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a.