Programul de studii “Sociologie”

Programul de studii “Sociologie” funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Departamentul de Sociologie din anul 2000. La “Sociologie” vei fi pregătit să înţelegi mai bine instituţiile, organizaţiile, economia, migraţia, conflictele etnice, consumul, feminismul, contraculturile, tabu-urile; totul pentru a deveni un profesionist pregătit pentru provocările secolului XXI.

Departamentul de Sociologie desfăşoară proiecte de cercetare autofinanţate / în regim de voluntariat, programe de practică studenţească şi participări la viaţa academică, publicarea în reviste de specialitate, organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, seminarii tematice, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale.

Departamentul de Sociologie este recunoscut pentru calitatea și inovarea cercetării sociale. Profesorii și studenții din acest departament s-au implicat activ în viața comunității (București) prin implementarea anuală a cercetării Sociobarometrul București, prin care explicăm științific probleme sociale, economice și politice din viața municipiului București și a zonelor limitrofe. În prezent profesorii sunt implicați într-un parteneriat cu administrația publică pentru elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 „2020 – 2030”, în COVID19 Many Labs, proiectul internațional de cercetare a perceptiilor si comportamentelor în perioada COVID19, și în proiectul internațional Social DIalogue in the TRansforming Economy.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

O diplomă de sociolog îți deschide numeroase oportunități de carieră.

Absolvenții noștri lucrează în:

 • Cercetare aplicată: cercetător în cercetare de piaţă calitativă și cantitativă, institute de sondare a opiniei publice;
 • Mediul privat: analist marketing, copywriter, social media expert, online community manager, social insights specialist, specialist resurse umane;
 • Instituţii publice: consultant strategii de dezvoltare, expert politici publice, consilier instituţii europene sau administraţie publică locală, consilier asistenţă socială, mediator social;
 • Organizaţii non-guvernamentale: expert dezvoltare comunitară, mediator intercultural, manager de proiecte, analist în think-tank-uri, expert în atragerea și gestionarea fondurilor europene; activist pentru drepturile omului;
 • Mass-media: jurnalist, analist media;
 • Activităţi independente: trainer, formator, consilier intercultural.

Cursuri

Programul de studii “Sociologie” este recunoscut pentru atenţia acordată caracterului aplicativ al instruirii, existând o preocupare permanentă de a oferi studenţilor oportunitatea implicării în activităţi profesionale

Semestrul I:

Concepte fundamentale în ştiinţa politică, Concepte fundamentale în sociologie, Psihologie socială, Comunicare socială, Istorie universală modernă și contemporană, Gândire critică şi scriere academică, Limbi străine, Practică de specialitate, Informatica în ştiinţele sociale

Semestrul al II-lea:

Istoria gândirii sociale şi politice, Psihologia personalității, Schimbare și conflict social în România postcomunistă, Metodologia cercetării sociologice, Metode de cercetare socială şi politică, Limbi străine, Practică de specialitate

Semestrul I:

Analiza electorală, Metodologia anchetei, Sociologie politică, Antropologie, Focus grup, Sociologia consumului și cercetare de piață

Semestrul al II-lea:

Politici publice, Comunități sociale, Statistică socială, Psihosociologia organizaţiilor, Devianţă şi control social, Pedagogie, Practică de specialitate

Semestrul I:

Managementul resurselor umane, Psihologie socială, Argumentare și construcția modelelor teoretice în științele sociale și politice, Stratificare și inegalități sociale, Sociologia opiniei publice, Postcomunismul românesc: context și evoluții

Semestrul al II-lea:

Sociologie publică și consultanță socială, Sociologia cotidianului, Sociologie vizuală, Introducere în analiza pieței muncii, Şcoala monografică

Oportunități de practică

Facultatea de Științe Politice pune la dispoziția studenților săi o serie de oportunități de practică internă sau la partenerii săi din țară sau din străinătate.

Partenerii de practică (selecție):

 • studioBASAR (arhitectură și dezvoltare comunitară)
 • Muzeul Național al Țăranului Român
 • IPSOS România (cercetare de piață)
 • ISRA Center (cercetare de piață)
 • Asociația One World România
 • Fundația Terre des hommes
 • Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană

 

Mobilități Erasmus+ și în interiorul Alianței CIVICA

Studenții beneficiază de mobilități de studiu și de practică prin intermediul programului Erasmus+. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni. Toți studenții Facultății pot beneficia de mobilități în Belgia, Spania, Germania, Cehia, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Slovenia etc. Lista universităților partenere, poate fi accesată aici.

Din 2019, SNSPA este membră CIVICA, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), Stockholm School of Economics (Suedia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).
Studenții Facultății de Științe Politice pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european.

Taxele de școlarizare

Pentru anul universitar 2024 – 2025, Facultatea de Științe Politice oferă locuri bugetate și cu taxă pentru învățământul cu frecvență. Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență va fi comunicată în curând.

Alte informații (ex. Centre de cercetare, parteneriate instituționale, conferințe organizate, parteneri de proiecte de cercetare etc.)

Oportunități și activități extracurriculare:

Facem parte din rețeaua regională Border Crossings Network, alături de departamente de sociologie, antropologie, istorie și etnologie din Europa de Sud-Est și Centrală, mai precis ale universităților din Grecia, Croația, Slovenia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia.

Proiecte de cercetare recente: