Admiterea online la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA)

Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA) organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, organizată în luna aprilie 2023, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată luni, 10 iulie 2023.

Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 2 iulie 2023.

Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, în perioada 7-14 iulie 2023, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în contul lor de candidat dovada promovării examenului de Bacalaureat, respectiv diploma de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

 

 

Programele de studii

 

Condiții de admitere

Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA) se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a notei obținută la pretestările online, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

Probele de concurs

Pentru programele de studii: Științe Politice, Relații internaționale și Studii europene, Sociologie, Psihologie

Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

 

Pașii pentru admiterea online la Facultatea de Ştiinţe Politice:

1. Înscrie-te online la cea de-a doua sesiune de pretestare. Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 2 iulie 2023. Mai multe detalii aici.

 

2. Susține pretestarea online din 10 iulie 2023

Examenul de pretestare va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute. Detalii tehnice privind desfășurarea examenul de pretestare, aici.

 

3. Încarcă Diploma de Bacalaureat și celelalte documentele solicitate

În perioada 7-14 iulie 2023, candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat au obligația de a încărca și completa în contul de candidat/ă următoarele:

  • Se încarcă diploma de Bacalaureat (scanată sau fotografiată) și se completează media generală.
    • Absolvenţii de liceu promoţia 2023 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
  • Mediul de proveniență al liceului (rural sau urban).
  • Candidații pe locurile speciale (etnie romă) vor completa câmpurile specifice din fișa de înscriere
  • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

IMPORTANT!

Candidații care nu vor completa datele solicitate, în contul de candidat/ă, până la data de 14 iulie, ora 14:00, nu vor fi declarați admiși (nu vor aparea în lista buget-taxa).

 

4. Afișarea rezultatelor concursului de admitere și înmatricularea candidaților declaraţi admisi

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie și iulie), pentru toate programele de studii, vor fi afisate pe data de 18 iulie 2023, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Admiterea se face în ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singura specializare/program de studii.

Înmatricularea candidaților admiși se va face in intervalul 19-21 iulie 2023.

 

Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi!

  • Dacă ai întrebări privind înscrierea online sau programele de studii ale Facultății de Științe Politice, trimite un e-mail la adresa secretariat@politice.ro.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

  • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora – click aici
  • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page
Comments are closed.