Rezultatele admiterii românilor de pretutindeni la programele de masterat ale SNSPA

Marți, 25 iulie 2023, s-au afişat rezultatele admiterii românilor de pretutindeni, la programele de masterat ale SNSPA, sesiunea iulie 2023.

Candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina, de origine etnică română și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, înscriși online pe platforma admitere.snspa.ro, au fost admiși pe locurile de buget, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 

Rezultatele admiterii românilor de pretutindeni | Studii universitare de masterat – click aici.

 

Codurile de candidat au fost transmise pe adresa de email, după finalizarea înscrierii online. Atenție! Codurile pentru candidații etnici români includ literele ME (Masterat Etnici). Pentru a identifica cu ușurință codul de candidat în listele de admitere, vă sugerăm să folosiți funcția de căutare (Find, Find în page, Ctrl+F etc.) din cadrul aplicației pe care o utilizați pentru vizualizarea rezultatelor.

 

 

Confirmarea locului

Candidații declarați admiși vor confirma locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea documentelor la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30 A, sector 1), Etajul 8, Camera 821b.

Programul pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare in zilele lucrătoare este în intervalul orar 10:00-16:00 și sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00-13:00.

 

Informații pentru candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) declarați admiși pe locurile de buget la SNSPA

În perioada 26 – 28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență pentru promoția 2023*, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă este cazul,
 • adeverința medicală.

 

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

În cazul în care, în perioada menționată (26-28 iulie 2023), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru confirmare și depunerea documentelor, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

 

Important!

Candidaţii etnici români sunt admişi pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licență și a opțiunii 1 din cadrul unei facultăți, până la epuizarea locurilor alocate. Un candidat poate confirma locul prin depunerea actelor pentru înmatriculare la un singur program de studii universitare de masterat cu finanțare de la buget, indiferent de facultate și de numărul opțiunilor sale.

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de master nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv.

 

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 8, Sala nr. 821b. Programul de lucru, în perioada 26-28 iulie, pentru confirmarea locurilor de buget este în intervalul orar 10:00-16:00. Vă rugăm să verificați adresele de email completate la înscriere.

 

 

Informații pentru candidații etnici români, declarați admiși pe locurile cu taxă, la programele de masterat ale SNSPA

În perioada 26 – 28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență pentru promoția 2023*, copie și în original pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă este cazul,
 • adeverința medical,
 • dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

 

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

În cazul în care, în perioada menționată (26-28 iulie 2023), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate, pentru confirmare și depunerea documentelor, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

 

Important!

Candidaţii etnici români sunt admişi pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licență și a opțiunii 1 din cadrul unei facultăți, până la epuizarea locurilor alocate.

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de master nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv.

 

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul  8, Sala nr. 821b. Programul de lucru, în perioada 26-28 iulie, pentru confirmarea locurilor de buget este în intervalul orar 10:00-16:00. Vă rugăm să verificați adresele de email completate la înscriere.

 

 

 

Lista candidaţilor afișați în lista de așteptare care pot ocupa un loc în cazul vacantării acestuia

În perioada 29–31 iulie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora , prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon). Candidații vor fi înmatriculați în ordinea descrescătoare a mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la facultatea/facultățile pentru care au optat. Această etapă se poate încheia în momentul ocupării locurilor scoase la concurs sau a finalizării contactării tuturor candidaților din lista de așteptare.

Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune următoarele documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență pentru promoția 2023*, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă este cazul,
 • adeverința medicală,
 • dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit la contactarea pe email/telefon duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

 

Important!

Candidaţii etnici români sunt admişi pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licență și a opțiunii 1 din cadrul unei facultăți, până la epuizarea locurilor alocate. Un candidat poate confirma locul prin depunerea actelor pentru înmatriculare la un singur program de studii universitare de masterat cu finanțare de la buget, indiferent de facultate și de numărul opțiunilor sale.

Numărul de locuri alocate candidaților etnici români din Republica Moldova, Albania, Ucraina la un program de master nu poate depăși 10% din capacitatea de școlarizare a programului respectiv.

 

 

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 8, Sala nr. 821b. Programul de lucru, în perioada 29-31 iulie, pentru confirmarea locurilor de buget este în intervalul orar 10:00-16:00. Vă rugăm să verificați adresele de email completate la înscriere.

Comments are closed.