Admiterea 2023 la SNSPA. Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat

Marți, 25 iulie 2023, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale SNSPA.

 

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat ale SNSPA

 • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Administrație Publică – click aici
 • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice – click aici
 • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Management – click aici
 • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Științe Politice – click aici
 • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană – click aici

 

Pentru a identifica cu ușurință codul de candidat în listele de admitere, vă sugerăm să folosiți funcția de căutare (Find, Find în page, Ctrl+F etc.) din cadrul aplicației pe care o utilizați pentru vizualizarea rezultatelor.

 

Candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) pot accesa rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat, precum și informațiile legate de confirmarea locului, aici.

 

 

Confirmarea locului

Candidații declarați admiși vor confirma locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea documentelor la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30 A, sector 1), astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: Etajul 6
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: Etajul 5
 • Facultatea de Management: Etajul 4
 • Facultatea de Științe Politice: Etajul 7
 • Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană: Etajul 4

 

Programul secretariatului cu publicul pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare în zilele lucrătoare este în intervalul orar 10:00-16:00 și sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10.00-13.00.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget

În perioada 26–28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale SNSPA, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) în original sau atestatul de echivalare a studiilor, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul);
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (26-28 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă

În perioada 26–28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale SNSPA, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență* (pentru promoția 2023) – copie, și în original pentru conformare sau atestatul de echivalare a studiilor, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul);
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (26-28 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare

În perioada 29-31 iulie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon). Candidații vor fi înmatriculați în ordinea mediilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la una din opțiunile făcute.

Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență* (pentru promoția 2023) – copie, și în original pentru conformare sau atestatul de echivalare a studiilor, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul);
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății.

Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile vacantate, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

 

 

 

 

 

Comments are closed.