Facultatea de Științe Politice

Facultatea de Științe Politice este una dintre cele mai mari facultăți de științe politice din România.

Prin programele de studiu oferite și activitatea de cercetare desfășurată, Facultatea de Științe Politice își propune să dezvolte disciplina științelor politice și a celor conexe dar și valorile democratice și civice ale societății românești.

Personalul academic al Facultății are o pregătire multi-disciplinară asigurând un suport de calitate programelor de studii. Absolvenții Facultății de Științe Politice sunt apreciați pentru pregătirea solidă și setul de abilități profesionale și sociale deținut și în prezent lucrează atât în țară, cât și în străinătate.

Dacă ați pornit în căutarea unui loc în care educația academică se îmbină cu pragmatismul, aici este locul potrivit.

Absolvenții noștri sunt înarmați să facă față exigențelor unei piețe a muncii în continuă dinamică.

Fiind convinși că flexibilitatea și specializarea multidisciplinară oferă mai multe oportunități, am dezvoltat în facultatea noastră o ofertă academică variată pentru toate etapele învățământului universitar.

Programele noastre de formare sunt astfel gândite încât să ofere un avantaj competitiv absolvenților și aceasta pentru că înțelegem că în societatea de astăzi este nevoie, mai mult decât oricând, de minți capabile să analizeze și să rezolve rapid și eficient probleme complexe. În acest sens încercăm să oferim atât predarea unor cunoștințe teoretice fundamentale cât și să formăm deprinderi practice.

Închei prin a vă invita să descoperiți facultatea noastră.

Conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu

Decanul Facultății de Științe Politice

Oferta educațională

Științe Politice (ZI)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Relații internaționale și studii europene (ZI)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ:  cu frecvență (ZI)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Sociologie (ZI)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Psihologie (ZI)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ: cu frecvență (ZI)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Taxele de școlarizare (studii de licență)

Pentru anul universitar 2021 – 2022, Facultatea de Științe Politice oferă locuri bugetate și cu taxă pentru învățământul cu frecvență. Taxa de școlarizare este:  3500 de lei /an, plătibilă în tranșe.

Domeniul de doctorat „Științe Politice” din cadrul SNSPA a fost înființat în anul 2000. SNSPA este prima universitate care a organizat studii doctorale în domeniul Știinţe Politice în România, la iniţiativa Decanei de atunci a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Mihaela Miroiu, în colaborare cu profesorii Ovidiu Trăsnea şi Mihai Ionescu. La acest moment, profesori coordonatori în domeniul de doctorat Știinţe Politice sunt: Mihaela Miroiu, Adrian Miroiu, Ioan M. Pașcu, Mihail Ionescu, Cezar Bîrzea, Iordan Gh. Bărbulescu, Daniel Dăianu, Teodor Meleșcanu, George Cristian Maior, Adrian Pop, Andrei Țăranu, Liliana Popescu şi Mihail Păunescu.

Consultați lista coordonatorilor și a temelor propuse, aici.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Absolvenţii Facultăţii de Științe Politice pot lucra în:

 • Instituţii publice centrale şi locale (administrație prezidențială, Parlament, ministere, Departamentul de Informaţii Publice al Guvernului, Banca Naţională a României, primării etc.)
 • Partide politice
 • Institute de cercetare sociologică și de sondare a opiniei publice
 • Instituții de cultură sau organizații non-guvernamentale
 • Domeniul privat (piaţa de capital, birouri de audit financiar şi juridic, presa scrisă şi audio-vizuală etc.)
 • Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică

Absolvenţii Științe Politice sunt pregătiţi pentru a deveni:

 • Politologi
 • Sociologi
 • Consilieri politici
 • Analişti politici
 • Documentarişti politici
 • Cercetători (în ştiinţe politice, sociologie, psihologie, antropologie, relaţii internaţionale)
 • Specialiști în mai multe arii ale psihologiei, precum: psihologie organizațională psihologia muncii și a transporturilor, psihologie educațională și a cercetării, consiliere vocațională, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie clinică, psihologie judiciară, psihologia consumatorului etc.
 • Profesori (ştiinţe politice, sociologie, etică, educaţie civică, drepturile omului)

Oportunități de practică

Facultatea de Științe Politice pune la dispoziția studenților săi o serie de oportunități de practică internă sau la partenerii săi din țară sau din străinătate.
Partenerii de practică (selecție):

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română (ICCV)
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Institutul de Științe ale Educației (ISE)
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel
Asociația E-Romnja
Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
Asociația Plural
Centrul de Studii în Idei Politice
Centrul de Inovare Publică
Asociația Pro Democrația
Parlamentul României
Muzeul Național al Țăranului Român
IPSOS România (cercetare de piață)
Catalyst Solutions
Centrul de Psiho-sociologie al M.A.I.
Spitalul de Psihiatrie Titan “Constantin Gorgos”

Mobilități Erasmus+ și în interiorul Alianței CIVICA

Studenții beneficiază de mobilități de studiu și de practică prin intermediul programului Erasmus+. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni. Toți studenții Facultății pot beneficia de mobilități în Belgia, Spania, Germania, Cehia, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Slovenia etc. Lista universităților partenere, poate fi accesată aici.
Din 2019, SNSPA este membră CIVICA, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), Stockholm School of Economics (Suedia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).
Studenții Facultății de Științe Politice pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european.

Platformele utilizate pentru învățământul online

În contextul creat de COVID 19 întreaga activitate didactică din Facultății a fost continuată în mediul online. Activitatea online este derulată pe platforma online e.politice.ro

Alte informații (ex. Centre de cercetare, parteneriate instituționale, conferințe organizate, parteneri de proiecte de cercetare etc.)

Conferințe:

Cluburi și centre de cercetare studențești:

 • Clubul de film Cinepolis
 • Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)

Proiecte și parteneriate în derulare:

 • Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 „2020 – 2030”
 • Consorțiul universitar Democratic Erosion

Oportunități și activități extracurriculare:

 • Conferința internațională studențească Border Crossings Network
 • Școala de vară în antropologie de la Konitsa (Grecia)
 • Conferința studenţească a Facultății de Științe Politice – SNSPA
 • Cafeneaua Sociologilor
 • Clubul de film Kinosocial
 • “Learning by doing” – Program de mentorat cu absolventi si studenti de la Psihologie SNSPA
 • Sesiuni de consiliere și orientare profesională gratuite pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a.

Facem parte din rețeaua regională Border Crossings Network, alături de departamente de sociologie, antropologie, istorie și etnologie din Europa de Sud-Est și Centrală, mai precis ale universităților din Grecia, Croația, Slovenia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia.

Proiecte de cercetare recente: