Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA)

Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA) se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a notei obținută la pretestările online, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

 • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page

 

Programele de studii

 

Probele de concurs

Pentru programele de studii: Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie

Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

 

Pașii pentru admiterea online la Facultatea de Ştiinţe Politice:

1. Înscrierea online la cea de-a doua sesiune de pretestare

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2022, candidaţii au avut ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2022.

 • Accesează admitere.politice.ro în perioada 9 mai – 26 iunie 2022 și deschide un cont de utilizator. Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 26 iunie 2022
 • Selectează proba de concurs
 • Selectează, în ordinea preferințelor tale, programele de studii la care vrei să te înscrii la Facultatea de Științe Politice
 • Completează câmpurile obligatorii privind datele personale, domiciliul, actul de identitate, privind pregătirea anterioară
 • Încarcă dovada achitării taxei de înscriere.

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită taxa de înscriere, prin ordin de plată / internet banking.

Taxa se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfanii;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor solicita in scris pe adresa de email secretariat@politice.ro acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Candidatii care se inscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen, mai putin candidatii scutiti de plata taxei aprobata in prima sesiune de pretestare.

 

2. Susține pretestarea online din 5 iulie 2022

Detalii tehnice privind desfășurarea examenul de pretestare, aici.

 

3. Încarcă Diploma de Bacalaureat și celelalte documentele solicitate

În perioada 1-15 iulie 2022, candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat au obligația de a încărca și completa în contul de candidat următoarele:

a). Încarcă Diploma de Bacalaureat (scanată sau fotografiată)

 • Absolvenţii de liceu promoţia 2022 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.

b). Completează media generală a examenului de Bacalaureat

c). Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).

d). Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice

e). Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

IMPORTANT!

Candidații care nu vor completa datele solicitate, în contul de utilizator, până la data de 15 iulie, nu vor fi declarați admiși (nu vor aparea în lista buget-taxa).

 

4. Afișarea rezultatelor concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile mai si iulie), pentru toate programele de studii, vor fi afisate pe data de 19 iulie 2022, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

 

5. Înmatricularea candidaților declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 20-24 iulie 2022.

 • 20-22 iulie 2022 – Depunerea diplomei de Bacalaureat în original pentru candidații admiși pe un loc bugetat.
 • 20-24 iulie 2022 – Înmatricularea candidaților admiși pe locurile la taxă.

 

Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi!

 • Dacă ai întrebări privind programele de studii ale Facultății de Științe Politice, trimite un e-mail la adresa secretariat@politice.ro.
 • Dacă ai întrebări privind înscrierea online la SNSPA, verifică dacă întrebarea ta nu și-a găsit deja răspunsul la secțiunea “Întrebări frecvente” sau scrie-ne, la adresa: admitere@snspa.ro.
Comments are closed.