Subiectele valabile pentru concursul de admitere la facultate | Sesiunea iulie 2018

Facultatea de Administraţie Publică

Condiţii de admitere

80% nota obţinută la examenul de admitere*
20% media examenului de bacalaureat

* Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limbă engleză, Limba română, Stat și democrație

Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2018 pot fi descărcate de aici.
Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă.

 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Condiţii de admitere

Examen scris, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

În evaluarea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

 

Facultatea de Management

Condiţii de admitere

65% nota obţinută la examenul de admitere*
35% media de la bacalaureat

*Examenul de admitere –  test grilă, la alegere, dintr-una din următoarele materii: Economie / Matematică / Logică / Geografie / Istorie (Istoria Românilor) / Limba Română (Gramatică) / Limba Engleză. Testul este grilă cu o singură variantă corectă de răspuns, bibliografia corespunde tematicii de bacalaureat, iar întrebările sunt trase la sorți în ziua examenului din lista publicată anterior pe site.

Propunerile de subiecte pot fi descăcate de aici.

 

Facultatea de Ştiinţe Politice

Condiţii de admitere

Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.

Înscrieri online pentru cea de-a doua sesiune de pretestare, aici.

Comments are closed.