S-au afişat rezultatele celei de-a doua sesiuni de pretestare online de la Facultatea de Ştiinţe Politice

Marți, 5 iulie 2022, a avut loc cea de-a doua pretestare online organizată pentru admiterea la Facultatea de Științe Politice. Rezultatele celei de-a doua sesiuni de pretestare de la Facultatea de Ştiinţe Politice, aici.

 

Contestațiile la testul online, sesiunea de pretestare iulie 2022, se pot depune online la adresa de email secretariat@politice.ro, până la data de 06 iulie 2022, ora 21:00.

 

În perioada 1-15 iulie 2022, candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat au obligația de a încărca și completa în contul de candidat următoarele:

 • Încarcă Diploma de Bacalaureat (scanată sau fotografiată)
  • Absolvenţii de liceu promoţia 2022 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
 • Completează media generală a examenului de Bacalaureat
 • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
 • Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice
 • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

 

IMPORTANT!

Candidații care nu vor completa datele solicitate, în contul de utilizator, până la data de 15 iulie, nu vor fi declarați admiși (nu vor aparea în lista buget-taxa).

 

Afișarea rezultatelor concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile mai si iulie), pentru toate programele de studii, vor fi afisate pe data de 19 iulie 2022, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

 

Înmatricularea candidaților declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 20-24 iulie 2022.

 • 20-22 iulie 2022 – Depunerea diplomei de Bacalaureat în original pentru candidații admiși pe un loc bugetat.
 • 20-24 iulie 2022 – Înmatricularea candidaților admiși pe locurile la taxă.

 

Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi!

 • Dacă ai întrebări privind programele de studii ale Facultății de Științe Politice, trimite un e-mail la adresa secretariat@politice.ro.
 • Dacă ai întrebări privind înscrierea online la SNSPA, verifică dacă întrebarea ta nu și-a găsit deja răspunsul la secțiunea “Întrebări frecvente” sau scrie-ne, la adresa: admitere@snspa.ro.
Comments are closed.