S-au afişat rezultatele celei de-a doua sesiuni de pretestare online de la Facultatea de Ştiinţe Politice

Vineri, 9 iulie 2021, a avut loc cea de-a doua pretestare online organizată pentru admiterea la Facultatea de Științe Politice. Rezultatele celei de-a doua sesiuni de pretestare de la Facultatea de Ştiinţe Politice, aici.

Contestațiile la testul online, sesiunea iulie 2021, se pot depune online la adresa de email secretariat@politice.ro, până la data de 10 iulie 2021, ora 24:00.

 

Ce trebuie să faci pentru a fi admis/ă la Facultatea de Științe Politice

În perioada 9-16 iulie 2021, candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat au obligația de a completa în fișa de înscriere (realizata online) următoarele:

  • Media generala a examenului de Bacalaureat (se încărca diploma de Bacalaureat și foaia matricolă).
  • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
  • Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).
  • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile mai si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 19 iulie 2021, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 20-25 iulie 2021. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de bacalaurat în original în periaoda 20-23 iulie 2021.

IMPORTANT!

Candidatii care nu vor completa pana la data de 16 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).

Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEC.

Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de MEC (CNRED).

Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna mai se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Comments are closed.