Dezbatere online cu profesori și profesoare de științe sociale de la liceele din România, pe tema admiterii în învățământul superior în anul 2021

Impactul pandemiei de Covid-19 asupra sistemului educațional din România va duce la o agravare a inechităților sociale[1]. În acest context, SNSPA organizează, în cadrul proiectului #StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii, o dezbatere cu tema Impactul ”școlii online” asupra admiterii 2021 în învățământul superior, în special din perspectiva elevilor și elevelor care provin din medii socio-economice defavorizate.

Dezbaterea va urmări identificarea unor căi prin care SNSPA poate să vină în întâmpinarea nevoilor viitorilor studenți și studente, din toate mediile socio-economice, dar în special cele defavorizate, în vederea atragerii și reținerii acestora în programele de studii ale universității. Obiectivul este relevant și din perspectiva faptului că sistemul universitar românesc se confruntă în ultimii ani cu o scădere alarmantă a numărului de studenți înscriși la programe de studii. Vom căuta împreună să identificăm posibilele dificultăți create de învățământul online asupra pregătirii elevilor și elevelor din clasele finalului de ciclu de studii de nivel secundar superior, dar și modul în care pot fi propuse și implementate soluții remediale.

 

Dezbaterea va avea loc miercuri, 9 decembrie 2020, între orele 14-15.30.

Vă invităm să participați la această întâlnire completând acest formular. După confirmarea participării, veți primi link-ul Webex prin care veți putea participa, precum și instrucțiuni pentru utilizarea platformei Webex.

 

Desfășurător:

14-14.05 Prezentarea rezultatelor proiectului #StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii – Lect. univ. Alina Dragolea – manager proiect.

14.05-14.10 Prezentarea participanților și a modului de desfășurare a dezbaterii.

14.10-14.30 Provocările admiterii la facultate în condiții de pandemie. Prezentare lect. univ. Bogdan Florian și asist. univ. Sebastian Țoc (autorii studiului Policy note: Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc.)

14-30-15.15 Dezbateri – se poate identifica deja un impact negativ asupra pregătirii pentru admiterea la facultate 2021? Care sunt posibilele soluții pentru ca admiterea 2021 să nu adâncească (și mai mult) inechitățile sociale din învățământ, din perspectiva participării la învățământul universitar?

15.15-15.30 Concluzii

 

Eveniment organizat în cadrul proiectului #StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii. Proiectul este finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (MEC – CNFIS[3]) și vizează implementarea de activități care sprijină dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale a SNSPA în vederea implementării principiului de incluziune socială, prin măsuri integrate care să vizeze creșterea accesului la învățământ universitar și tranziția către piața muncii a studenților și studentelor SNSPA.

 

 

 

 

Florian, B., and S. Țoc. “Policy note: Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc.” (2020). Accesibil la http://snspa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Policy-note-educatie_final.pdf; Salvații Copiii, Opinia elevilor cu privire la educația on-line și efectele perioadei de izolare, (iulie 2020). Accesibil la https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/d3/d376f652-4ed3-43cc-8947-347265fe6e7e.pdf.

Prin elevi și eleve din medii dezavantajate înțelegem persoane care au cel puțin una din următoarele caracteristici: a) provin din mediul rural sau b)orașe sub 10.000 de locuitori, c) orfani sau din centre de plasament, d) care aparțin unei minorități etnice istoric defavorizată sau e) au venituri scăzute și se confruntă cu probleme de natură financiară.

MEC: Ministerul Educației si Cercetării – CNFIS: Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

Comments are closed.