Admiterea online la masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice

Masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice oferă flexibilitate și specializare multidisciplinară, fiind gândite astfel încât să ofere un avantaj competitiv absolvenților, pentru că înțelegem că în societatea de astăzi este nevoie, mai mult decât oricând, de minți capabile să analizeze și să rezolve rapid și eficient probleme complexe. În acest sens încercăm să oferim atât predarea unor cunoștințe teoretice fundamentale cât și să formăm deprinderi practice.

Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi actualmente lucrează atât în ţară cât şi în străinătate.

 

Programe de masterat
Învățământ cu frecvență (IF)

 

Condițiile de admitere
Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este stabilită în urma susținerii online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de universitate, a unui proiect de admitere depus în prealabil.

Informații suplimentare
Facultatea de Științe Politice va afișa pe website condițiile specifice pentru redactarea proiectului și grila de evaluare a acestuia. Susținerea în varianta online este înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.  Proiectul se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune.

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Sociologie sau Ştiinţe politice. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două proiecte, câte unul pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Sociologie” și domeniul “ Ştiinţe politice”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Proiectul se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

 

Etapele admiterii online la masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice
Anul acesta, înscrierea pentru programele noastre de masterat se face doar online. Te invităm, de aceea, să urmezi acești pași:

Pasul 1: Accesează platforma de admitere online la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, alege Facultatea de Științe Politice și deschide-ţi un cont de utilizator.
Pasul 2: Completează câmpurile obligatorii corect și complet și încarcă documentele solicitate. (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie – toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te înscrii. Ierarhizează opțiunile tale prin mutarea opțiunilor mai sus sau mai jos.
Pasul 4: Încarcă proiectul de admitere, conform condițiilor de admitere
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.
Pasul 6: Încarcă dovada promovării examenului de licență. După susținerea examenului de licență, completează în platforma de admitere online media obținută și încarcă dovada promovării.
Pasul 7: Susține online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de universitate, proiectul de admitere încărcat.
Pasul 8: Urmărește website-ul Facultății pentru vedea lista candidaților admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Ştiinţe Politice, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te!

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original doar pentru efectuarea verificării ”conform cu originalul” și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Facultatea de Ştiinţe Politice va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat(ă) din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice pentru:
o Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
o Non-EU Citizens interested in becoming students at the SNSPA, please visit this page – click aici

 

Calendarul admiterii online la Facultatea de Ştiinţe Politice.

Înscrieri online: 28 mai – 21 iulie 2020
Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 26 – 29 iulie 2020

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei
Absolvenții programelor de studii de licență din SNSPA sunt scutiți de plata taxei de înscriere.
Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare, aici.

 

Ai nevoie de informații suplimentare? Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@snspa.ro.

Comments are closed.