Admitere online la masteratele Facultății de Management (SNSPA)

Programele de masterat din cadrul Facultății de Management oferă studenţilor flexibilitatea de a-şi personaliza educația atât în funcție de propriile interesele specifice, cât și în concordanță cu aspirațiile de carieră. Prin programele noastre de studii universitare de masterat, gândite după principiul “experiental learning”, ne propunem să depășim perspectiva unei simple pregătiri în domeniu oferind aplicanților posibilitatea reală de a deveni acei “lideri” cu potențial de dezvoltare a domeniului în care lucrează și totodată cei care pot transforma vieți, cariere și companii în povești de succes.

Programe de masterat
Învățământ cu frecvență (IF)

Condițiile de admitere
Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării scrisorii de motivație sau a unei prezentării în format PowerPoint, conform condițiilor și grilei de evaluare publicate pe website-ul Facultății de Management.

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație / prezentării în format PowerPoint și grila de evaluare sunt afișate pe website-ul Facultății de Management. Scrisoarea de motivație sau prezentarea .ppt se va  redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune, iar comisia de evaluare va nota documentele fără prezentare din partea candidatului.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, candidații vor încărca pentru proba de concurs documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, candidații vor încărca documentul solicitat de fiecare structură academică, pe domenii, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, candidatul va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS, calificativul RESPINS ducând la eliminarea din concurs.

Detalii privind modalitatea de admitere la programul Management şi inovare digitală/ Management and digital innovation – parteneriat Sheffield, aici.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor de mai sus.

 

Etapele admiterii online la masteratele Facultății de Management
Anul acesta, înscrierea pentru programele noastre de masterat se face doar online. Te invităm, de aceea, să urmezi acești pași:
Pasul 1: Accesează platforma de admitere online la adresa admitere.snspa.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, alege Facultatea de Management și deschide-ţi un cont de utilizator.
Pasul 2: Completează câmpurile obligatorii corect și complet și încarcă documentele solicitate. (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie – toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3: Selectează programele de studii la care vrei să te înscrii. Ierarhizează opțiunile tale prin mutarea opțiunilor mai sus sau mai jos.
Pasul 4: Încarcă scrisoarea de motivație sau prezentarea în format PowerPoint, conform condițiilor de admitere
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.
Pasul 6: Încarcă dovada promovării examenului de licență. După susținerea examenului de licență, completează în platforma de admitere online media obținută și încarcă dovada promovării.
Pasul 7: Urmărește website-ul Facultății pentru vedea lista candidaților admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Management, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te!

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.
Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original doar pentru efectuarea verificării ”conform cu originalul” și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Facultatea de Management va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.
Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat(ă) din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

Informații privind admiterea la Facultatea de Management pentru:
o Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
o Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty, please visit this page – click aici

Calendarul admiterii online la Facultatea de Management
Înscrieri online: 28 mai – 21 iulie 2020
Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2020
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 26 – 29 iulie 2020

Numărul locurilor, conform capacității de școlarizare
• Antreprenoriat și management strategic: 50 de locuri
• Management și branding corporativ: 50 de locuri
• Managementul programelor şi investiţiilor/ Programs and investments: 25 de locuri
• Management şi inovare digitală/ Management and digital innovation – parteneriat Sheffield

Taxe
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei
Absolvenții programelor de studii de licență din SNSPA sunt scutiți de plata taxei de înscriere.
Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare:
Antreprenoriat și management strategic: 3000 lei / an (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 – la înmatriculare (1000 lei); rata 2 – 15 ianuarie 2021 (1000 lei); rata 3 – 15 mai 2021 (1000 lei).
Management și branding corporativ: 3400 lei / an (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 – la înmatriculare (1000 lei); rata 2 – 15 ianuarie 2021 (1200 lei); rata 3 – 15 mai 2021 (1200 lei)
Managementul programelor şi investiţiilor/ Programs and investments: 4000 lei / an
(suma se poate achita în 4 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 – la înmatriculare (1000 lei); rata 2 – 15 ianuarie 2021 (1000 lei); rata 3 – 15 martie 2021 (1000 lei), rata 4 – 15 mai 2021 (1000 lei)
Management şi inovare digitală/ Management and digital innovation – parteneriat Sheffield: 5800 euro. Detalii, aici.

Ai nevoie de informații suplimentare? Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@snspa.ro.

Comments are closed.