Admiterea la masteratele Facultății de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 8 – 23 iulie 2024, Facultatea de Administrație Publică organizează înscrieri online pentru admiterea la programele de masterat.

 

Cetățenii români cu domiciliul stabil în România, cetățenii din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană, precum și cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate (români de pretutindeni), se pot înscrie online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în perioada: 8-23 iulie 2024.

 

Înscrieri online la programele de studii universitare de masterat, pentru:

 • Cetățeni români cu domiciliul stabil în România, cetățeni din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană, click aici;
 • Cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina sau etnici români cu domiciliul stabil în străinătate, diaspora – click aici;
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Public Administration, please visit this page.

 

Calendarul admiterii online la masteratele Facultății de Administrație Publică

 • Înscriere: 08 iulie (ora 09:00) – 23 iulie 2024 (ora 14:00);
 • Afișarea rezultatelor în urma evaluării probei de competență lingvistică pentru programul de studii universitare de masterat Public Sector Management (IF): 24 iulie 2024;
 • Depunerea contestațiilor la proba de competență lingvistică : 25 iulie 2024;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba de competanță lingvistică: 26 iulie 2024;
 • Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2024;
 • Depunerea eventualelor contestații: 30 iulie 2024;
 • Afișare rezultate contestații: 31 iulie 2024;
 • Înmatricularea candidaților declarați admiși: 30 – 31 iulie 2024;
 • Înmatricularea candidaților declarați admiși din listele de așteptare: 1 – 2 august 2024.

 

 

Pentru înscrierea online la masteratele Facultății de Administrație Publică, candidații sunt invitați să urmeze acești pași:

 

Pasul 1. Pregătirea înscrierii

Consultă lista programelor de masterat ale Facultății de Administrație Publică, numărul de locuri scoase la concurs și alege masteratele la care urmează să te înscrii.

 

Programe de masterat

Domeniul Științe administrative IF 

 

Domeniul Științe administrative IFR (e-Masterat) 

 

Domeniul Drept IF

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2024-2025 și afișate mai sus, un număr de 7 sunt scoase la concurs pentru candidații pe locurile speciale, după cum urmează:
Candidați de etnie romă: 1
Candidați aflați în situații de risc: 1
Candidați proveniți din sistemul de protecție socială: 2
Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități: 3

 

Pregătește probele de concurs! Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică.

 

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională.

 

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat cu predare în limba română (IF și IFR) este formată din:

 • media examenului de licență (60%);
 • media anilor de studiu (40%).

 

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat cu predare în limbă străină (IF) este formată din:

 

În situaţii de medii egale pe ultimul loc obţinute la concursul de admitere, candidaţii respectivi vor fi departajaţi, fără depăşirea capacităţii de şcolarizare, conform următoarelor criterii:
a) media probei de specialitate;
b) media obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

 

Pentru admitere, Facultatea de Administrație Publică scoate la concurs locuri finanțate de la buget (fără taxă) și locuri în regim cu taxă. Vezi numărul locurilor, aici.

 

Pentru înscrierea online la masteratele SNSPA, ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • aproximativ 15 minute pentru selectarea facultății și a programelor de masterat la care vrei să te înscrii, domeniul și forma de învățământ (IF/IFR), precum și regimul de finanțare (locuri la buget/cu taxă), completarea câmpurilor obligatorii, încărcarea probelor de concurs și a documentelor fotografiate/scanate și achitarea taxei de înscriere.

 

Actele de care vei avea nevoie pentru înscriere
Asigură-te că ai la îndemână toate actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii:

 • certificatul de naștere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverința medicală tip;
 • diploma de licență (sau diplomă echivalentă cu aceasta) și suplimentul la diplomă (suplimentul la diplomă trebuie scanat/încărcat într-un singur document, format PDF). Absolvenţii de licență promoţia 2024 pot încărca adeverinţa de licență care atestă promovarea examenului și in care este menționată și media anilor de studiu;
 • documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: candidați proveniți din centrele de plasament, candidați de etnie romă, candidații aflați în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.

Fotografiază-le sau scanează-le! Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.jpeg/jpg sau *.png.

 

Dacă ai întrebări privind înscrierea online sau programele de masterat, trimite un e-mail la adresa facultății, astfel: admitere@administratiepublica.eu

Pasul 2. Procesul de înscriere

Înscrierea online la masteratele SNSPA se realizează rapid. Respectă calendarul admiterii și finalizează la timp completarea profilului tău de candidat/ă.

 

Înscrierile online la concursul de admitere pentru programele de masterat de la Facultatea de Administrație Publică se desfășoară în perioada 8 – 23 iulie 2024. Platforma de admitere se deschide pe 8 iulie, la ora 9:00, și se închide pe 23 iulie, la ora 14:00.

Accesează platforma admitere.snspa.ro, secțiunea Înscrieri online și creează-ți un cont de candidat pentru Facultatea de Administrație Publică.

Alege masteratele și ordoneaza-le în funcție de preferințele tale. Fiecare candidat poate alege mai multe masterate pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la SNSPA.

Completează câmpurile obligatorii și încărcă toate documentele solicitate, pe care le-ai scanat/fotografiat.

 

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită online taxa de înscriere, direct din contul de candidat, sau încarcă dovada plății, dacă ai achitat taxa prin ordin de plată / internet banking. Odată taxa achitată, aceasta este valabilă pentru oricare dintre programele din oferta educațională, indiferent de facultatea aleasă. Nu uita! Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care încarcă următoarele acte:

 • Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA
 • Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat
 • Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani
 • Adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflaţi în această situaţie
 • Adeverință/dovadă justificativă pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare încărcată în platformă.

Pasul 3. Finalizarea înscrierii. Termen limită: 23 iulie, ora 14:00

După ce ai completat toate câmpurile și ai încărcat toate documentele solicitate, verifică cu atenție sumarul înscrierii, la secțiunea Finalizare. Platforma te atenționează în cazul în care una sau mai multe secțiuni ale contului tău sunt incomplete și te îndrumă către acestea.

Nu poți finaliza înscrierea dacă există secțiuni incomplete. Previzualizează „Fișa de înscriere” pentru a te asigura că opțiunile, informațiile și documentele încărcate sunt corecte. Apasă butonul “Finalizează înscrierea”! numai după ce ești sigur că ai completat toate informațiile corect și ai făcut opțiunile dorite.

 

Atenție! După apăsarea butonului “Finalizează înscrierea”! nu mai poți face modificări.

 

Ce ar trebui să mai știi:

 • După finalizarea înscrierii, în contul tău, vei găsi fișa ta de înscriere, disponibilă pentru descărcare. Salvează și printează fișa! Vei avea nevoie de ea la înmatriculare;
 • Pe e-mail, vei primi codul tău unic de înscriere, valabil pentru fiecare cont de candidat/ă deschis pe platforma de admitere la masterat. Păstrează-l! Folosind aceste cod, te vei regăsi pe listele publicate cu rezultatele admiterii;
 • Taxa de înscriere (80 de lei) este unică. Dovada achitării acesteia poate fi încărcată la secțiunea Taxă în celelalte conturi create pentru admiterea la toate structurile academice ale SNSPA;
 • Luni, 29 iulie 2024, accesează admitere.snspa.ro, unde se vor afișa rezultatele admiterii la masterat, precum și detaliile legate de înmatriculare;
 • După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă).

 

 

Comments are closed.