Admiterea la facultate – învăţământ la distanţă

Facultatea de Administrație Publică este singura facultate din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) care oferă studii universitare de licență, învățământ la distanță (ID), cu specializarea: ”Administrație publică”. Durata studiilor de licență este de 3 ani.

De ce ID? Ghid admitere e-Licență

Înscrieri: 20-26 iulie 2018

Unde: Sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, Bucuresti), etajul 6, Sălile 610 și 608 (Biroul de Admitere)
Hartă, mai jos.

Program înscrieri:

Luni-Joi: 9:00-16:00; Vineri-Sâmbătă-Duminică: 9:00-13:00

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere:

  • Fişa de înscriere

Fișa de înscriere la admitere se completează online, după care se aduce printată, cu tot dosarul, la sediul facultății.
Fişa de înscriere poate fi completată aici
Pentru a completa corect şi rapid fişa de înscriere, vă recomandăm să consultaţi Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere.

  • Actele de înscriere, aici.
  • Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 100 lei

Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (IF) în sesiunea iulie 2018, la Facultatea de Administrație Publică, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va conține o copie a legitimației de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2018.

Taxa se poate achita astfel:

1. Prin ordin de plată, la orice bancă.

Învăţământ la distanţă (ID)
Cont bancar: RO77 BRDE 445S V122 2158 4450, deschis la BRD

Detaliile plății:

  • numele și prenumele candidatului
  • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: ID
  • taxa de înscriere la examenul de admitere

2. La parterul sediului SNSPA.

Cazare în perioada admiterii
În perioada 9-27 iulie 2018, candidații care doresc să susţină admiterea la SNSPA se pot caza, în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Cazarea este gratuită pentru candidaţi. După depunerea dosarului de înscriere la examenul de admitere, contactaţi Serviciul Social pentru rezervări și detalii. Mai multe informaţii, aici.

 

Numărul locurilor: 100

Condiţii de admitere 

Examenul de admitere

Constă in evaluarea unui eseu scris si depusde candidat(a) in dosarul de concurs. Eseul nu va depasi 6 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand), va include motivaţia candidatului(ei) pentru a urma Facultatea de Administratie Publica si va trata una din urmatoarele teme, la alegere:

1.      Drepturile omului – continut, documente relevante
2.      Administratia publica din Romania – principii de  organizare si functionare
3.      Constitutia Romaniei – istoric si continut

Bibliografia recomandată și alte detalii legate de eseu, aici.

Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2018

Înmatriculare: 27 iulie și 30 iulie 2018

În perioada înmatriculării, candidații declarați admiși se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare in valoare de 100 lei si a primei rate din taxa de școlarizare.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxele de şcolarizare, aici.
Neprezentarea la Secretariat în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare în perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

 

 

Comments are closed.