Admiterea 2021 la SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea la studii universitare de licență, în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

Criza actuală generată de pandemia de coronavirus are, cu siguranță, repercusiuni majore asupra întregului sistem educațional. SNSPA vine în sprijinul elevilor din clasele a XII-a, care se pregătesc pentru susținerea și promovarea examenului de Bacalaureat în aceste condiții dificile, și organizează admiterea 2021 la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și Facultății de Management pe baza mediei examenului de Bacalaureat.

Facultatea de Ştiinţe Politice va începe selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată online în luna mai 2021, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care nu au participat la prima sesiune, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie 2021.

 

Cum se desfășoară admiterea 2021 la SNSPA

Candidații vor accesa platforma de admitere online în perioada înscrierilor și vor deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet. Pentru înscrierea online, candidații vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta programele de studii și forma de învățământ (ZI/ID), din cadrul facultăților pentru care optează:

Facultatea de Administrație Publică

 • Administraţie publică (ZI)
 • Administraţie europeană (ZI)
 • Administraţie publică (ID)

 Facultatea de Comunicare și Relații Publice

 • Comunicare şi relaţii publice (ZI)
 • Publicitate (ZI)
 • Communication and Emerging Media (ZI) – program de studii predat în limba engleză

Facultatea de Management

 • Management (ZI)

Facultatea de Știinţe Politice

 • Știinţe politice (ZI)
 • Relaţii internaţionale şi studii europene (ZI)
 • Sociologie (ZI)
 • Psihologie (ZI)

 

Candidații care vor alege Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice sau Facultatea de Management se vor înscrie online în perioada 9-16 iulie 2021. Aceștia vor completa în contul de candidat media generală a examenului de Bacalaureat, care va reprezenta media de admitere, în corelaţie cu opțiunile candidatului la facultatea la care candidează, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de nota obținută la limba română la examenul de Bacalaureat, iar în caz că egalitatea persistă, departajarea se va face în funcție de nota obținută la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat. Candidaţii care optează pentru un program de licență organizat în limbă străină vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație în limba engleză, notată cu calificativul ”admis” sau ”respins”.

 

Candidații la Facultatea de Științe Politice au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate pe website-ul facultății. Preînscrierile online la prima sesiune de pretestare vor începe luni, 8 martie 2021. Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o).

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică la nivelul universității și se achită o singură data, indiferent de numărul opțiunilor exprimate de candidat/candidată.

 

Luni, 19 iulie 2021, SNSPA va afișa lista tuturor candidaților admiși la cele patru facultăți din cadrul universității.

După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula.

 

Calendarul admiterii la cele 11 programe de licență organizate la SNSPA poate fi consultat pe website-ul admitere.snspa.ro.

Comments are closed.