Admitere online la masteratele SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea la programele de masterat, în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.
Calendarul înscrierilor, aici.

Platforma de admitere oferă posibilitatea candidaților de a alege masterate din oferta educațională a tuturor facultăților din SNSPA.

“Am simplificat admiterea la programele de masterat ale SNSPA, pentru că ne dorim ca această criză, generată de pandemia de COVID-19, să nu le afecteze planurile celor care anul acesta finalizează studiile de licență. Pe fondul unui viitor incert, mai ales din punct de vedere economic, suntem convinși că cea mai bună soluție pentru acești tineri este să investească în viitorul lor, continuându-și studiile. Pentru a veni în sprijinul absolvenților, am luat decizia ca taxele de școlarizare să nu se modifice și, pentru înscrierea la admitere, taxa să fie micșorată față de cea percepută la admiterea din 2019 și unică, indiferent de numărul programelor de masterat pentru care optează candidatul. Totodată, suntem foarte preocupați ca la nivelul tuturor facultăților să oferim facilități tinerilor care provin din mediile dezavantajate socio-economic, pentru a-i ajuta să se specializeze în domeniile în care s-au format, având astfel șanse reale pentru o dezvoltare profesională adaptată cerințelor impuse de angajatori.”, a susținut prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

SNSPA are un portofoliu care cuprinde 58 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene şi management.

Oferta educaţională a SNSPA cuprinde programe de masterat pentru:
– toţi cei care doresc să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi necesare unei poziţii de top management în sectorul public sau privat,
– viitorii specialişti în comunicare şi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul internațional,
– profesioniştii pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri sau interesaţi în dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane,
– viitorii experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană sau în evaluarea de politici publice şi a programelor europene,
– experți și cercetători în domeniul științelor politice, al guvernării locale, centrale și europene și al dezvoltării societății civile
– specialialiști în proiectare de cercetare avansată sociologică și antropologică și analiza datelor utilizând metode calitative, cantitative și mixte, inclusiv metode etnografice și vizuale
– toţi cei care sunt interesaţi de o carieră diplomatică, în domeniul studiilor de securitate şi diplomaţiei,
– cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare.

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat cuprinde două etape: înscrierea online și admiterea.

Candidații se pot înscrie online, prin platforma admitere.snspa.ro, înainte de susținerea examenului de licență. Pentru înscriere, candidații vor completa câmpurile obligatorii din contul de utilizator, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta facultățile, programele de studii, domeniul și forma de învățământ (IF/IFR), precum și regimul de finanțare (locuri la buget/cu taxă). Candidații vor pregăti materialul pentru proba de concurs, conform specificațiilor afișate pe website-urile facultăților, și îl vor încărca în contul de utilizator, fiind obligatoriu pentru admiterea la programele de masterat selectate.

Condițiile de admitere sunt stabilite în funcție de domeniul fiecărui masterat și presupun o singură probă de concurs, conform condițiilor specifice, afișate pe website-urile fiecărei structuri academice din SNSPA. Candidații pot opta pentru înscrierea la mai multe programe de masterat, din toate domeniile, dar vor încărca doar proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni din fiecare domeniu ales.

Pentru a fi admiși la masteratele SNSPA la care s-au înscris, candidații vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de licență. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula, conform calendarului anunțat de fiecare facultate în parte.

Comments are closed.