Şcoala Doctorală SNSPA s-a îmbogăţit cu un nou domeniu de doctorat: Management

În contextul unui mediu organizațional versatil, deseori turbulent și impredictibil, în care influența economiei digitale și a economiei bazate pe cunoștințe se resimte din ce în ce mai mult în toate sferele pivot ale organizației, domeniul de doctorat Management își propune să răspundă nevoii crescânde de conștientizare și înțelegere în profunzime a fenomenelor manageriale contemporane și de acțiune eficientă asupra cauzelor, proceselor și efectelor lor pe termen mediu și lung.

Misiunea sa este de a asigura pregătirea științifică (conceptuală, metodologică, empirică) a absolvenților programelor masterale în concordanță cu evoluțiile din mediul economic și social, prin asigurarea unei formări de cercetare complexe și multidisciplinare, adaptată dinamicii de pe piața românească și internațională, prin promovarea bunelor practici manageriale și a noilor tendințe privind managementul performant.

 

Profesori coordonatori

În prezent, în cadrul domeniului Management, activează trei conducători de doctorat:
• Prof. univ. dr. Florina Pînzaru
• Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu
• Prof. univ. Dr. Dr. DHC Constantin Brătianu

Cursuri oferite doctoranzilor în management
• Strategii și procese de management și inovare – titular de curs: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru
• Metode calitative și cantitative în cercetarea din științele economice – titular de curs: Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu
• Topici avansate de management strategic – titular de curs: Prof. univ. dr. Constantin Brătianu
• Etica cercetării și integritate academică – titular de curs: Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu

Doctoranzii au posibilitatea să desfăşoare activităţi de cercetare şi să publice în centrele specializate ale Facultății de Management.

Mai multe detalii legate de noul domeniu de doctorat, aici.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii de doctorat: ştiinţe politice (începând din anul 2000), ştiinţe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008) şi ştiinţele comunicării (începând din anul 2008). SNSPA a organizat primul doctorat în ştiinţe politice din România şi este singura instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniul ştiinţe administrative.

Comments are closed.