S-au afişat rezultatele celei de-a doua sesiuni de pretestare online de la Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA)

Luni, 10 iulie 2023, a avut loc cea de-a doua pretestare online organizată pentru admiterea la Facultatea de Științe Politice. Rezultatele celei de-a doua sesiuni de pretestare de la Facultatea de Ştiinţe Politice pot fi consultate aici.

Contestațiile la testul on-line, sesiunea de pretestare iulie 2023, se pot depune online la adresa de email secretariat@politice.ro, până la data de 11 iulie 2023, orele 19:00.

 

Încarcă Diploma de Bacalaureat și celelalte documentele solicitate

În perioada 7-14 iulie 2023, candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat au obligația de a încărca și completa în contul de candidat/ă următoarele:

  • Se încarcă diploma de Bacalaureat (scanată sau fotografiată) și se completează media generală.
    • Absolvenţii de liceu promoţia 2023 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
  • Mediul de proveniență al liceului (rural sau urban).
  • Candidații pe locurile speciale (etnie romă) vor completa câmpurile specifice din fișa de înscriere
  • Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

IMPORTANT!

Candidații care nu vor completa datele solicitate, în contul de candidat/ă, până la data de 14 iulie, ora 14:00, nu vor fi declarați admiși (nu vor aparea în lista buget-taxa).

 

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și înmatricularea candidaților declaraţi admisi

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie și iulie), pentru toate programele de studii, vor fi afisate pe data de 18 iulie 2023, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

În cazul notelor egale criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Admiterea se face în ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singura specializare/program de studii.

Înmatricularea candidaților admiși se va face in intervalul 19-21 iulie 2023.

 

Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi!

  • Dacă ai întrebări privind înscrierea online sau programele de studii ale Facultății de Științe Politice, trimite un e-mail la adresa secretariat@politice.ro.

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

  • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora – click aici
  • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page
Comments are closed.