Rezultatele concursului de admitere la studii de licență

Joi, 16 iulie 2020, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru toate facultățile din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Sunt considerați admiși numai candidații preînscriși care au încărcat în contul deschis pe platforma de admitere dovada promovării examenului de Bacalaureat şi au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau taxă.

Candidații preînscriși au fost admiși pe locurile de la buget și la taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Administrație Publică
  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Management
  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Științe Politice

 

Înmatricularea candidaților admiși la SNSPA

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau taxă, la toate cele patru facultăți ale SNSPA, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 18 – 21 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea Diplomei de Bacalaureat, în original, la SNSPA. Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, conform programării anunţate, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, în contul deschis pe platforma de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 22 – 24 iulie 2020 candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.

 

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de Bacalaureat în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.

 

În perioada 17 – 21 iulie 2020, candidații afișați în “lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă” pot solicita, completând online un formular, ocuparea unui loc cu TAXĂ rămas vacant, urmând ca în perioada 22 – 24 iulie 2020 să fie contactați de secretariate în vederea înmatriculării.

  • Formularul pentru candidații preînscriși la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sau la Facultatea de Management, aici.
  • Formularul pentru candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice, aici.

În cazul în care, în perioada menționată, 17-21 iulie 2020, candidații afișați în această lista nu au solicitat online ocuparea unui loc vacant la taxă sau după ce au fost anunțați de secretariate, nu au confirmat locul (în perioada 23 – 24 iulie 2020), vor pierde acest loc.

 

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la un singur program de studii.

 

 

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile de la buget la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sau la Facultatea de Management

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile la taxă la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sau la Facultatea de Management

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile de la buget la Facultatea de Științe Politice

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile la taxă la Facultatea de Științe Politice

Ce trebuie să faci dacă ești în lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă

*Listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de licență vor rămâne afișate până la 1 octombrie 2020.

Comments are closed.