Rezultatele concursului de admitere la studii de licență | Sesiunea septembrie 2020

Vineri, 18 septembrie 2020, au fost afișate rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2020.

 

Sunt considerați admiși numai candidații înscriși care au încărcat în contul deschis pe platforma de admitere dovada promovării examenului de Bacalaureat şi au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau taxă.

Candidații înscriși au fost admiși pe locurile de la buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru sesiunea organizată în luna septembrie 2020, pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 

  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Administrație Publică
  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Management
  • Rezultatele admiterii la Facultatea de Științe Politice

 

Înmatricularea candidaților admiși la SNSPA

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau taxă, la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Management sau Facultatea de Științe Politice, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget la Facultatea de Științe Politice vor confirma online și vor depune, în perioada 21 – 23 septembrie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea Diplomei de Bacalaureat, în original, la SNSPA. Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, conform programării anunţate, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție. Detalii, aici.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Management sau Facultatea de Științe Politice vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în perioada 21 – 23 septembrie 2020, în contul deschis pe platforma de admitere.

 

Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, toți candidații declarați admiși pe locuri la taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada de plată pentru:

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei

Toți candidații declarați admiși pe locuri la buget sau taxă vor achita taxa de înmatriculare, în contul facultății la care au fost admiși. Detalii legate de detaliile plății și conturile bancare ale facultăților, aici.

Taxa de școlarizare

Candidații admiși pe locuri la taxă vor achita cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, conform prevederilor din contractul de studii. Detalii legate de valoarea taxelor și conturile bancare ale facultăților, aici.

Pasul 3: Încarcă contractul de studii

Contractul de studii, în format electronic, corespunzător facultății la care ai fost admis/admisă, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat.

 

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv în perioada 21 – 23 septembrie 2020, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de Bacalaureat în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.

 

Comments are closed.