Rezultatele concursului de admitere la masteratele SNSPA | Sesiunea septembrie 2020

Vineri, 18 septembrie 2020, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale SNSPA, sesiunea septembrie 2020.

Sunt considerați admiși numai candidații înscriși, care au încărcat, în contul deschis pe platforma de admitere, dovada promovării examenului licență şi proba de concurs și care au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau cu taxă.

Candidații au fost admiși pe locurile de la buget și cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat ale SNSPA:

  • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Administrație Publică
  • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice
  • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Management
  • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Facultății de Științe Politice
  • Rezultatele concursului de admitere la masteratele Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

 

 

Înmatricularea candidaților admiși

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau cu taxă, la programele de masterat ale SNSPA, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

 

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 21 – 23 septembrie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de licență /adeverința de licență (pentru promoția 2020) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea actului de studii solicitat, în original.

  • Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații se vor programa, completând în perioada 18-21 septembrie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

 

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în contul deschis pe platforma de admitere.

 

În cazul în care, în perioada menționată, respective 21 – 23 septembrie 2020, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de licență, în original/adeverința de licență, în original pentru promoția 2020 sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.

 

 

Programarea candidaților pentru depunerea diplomei de licență la sediul SNSPA

Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații admiși pe locurile de la buget la masteratele SNSPA se vor programa, completând în perioada 18-21 septembrie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Pentru a respecta măsurile de distanțare socială, numărul persoanelor care pot fi reprogramate în acest interval orar este limitat.

Atenție! Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Candidații sunt rugați să se programeze, în intervalul disponibil, completând formularul, în limita locurilor stabilite de organizatori.

Programarea candidaților admiși pe locurile de la buget la masteratele Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și Facultății de Științe Politice, aici.

 

 

Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, toți candidații declarați admiși pe locuri la buget și la taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada de plată pentru:

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei

Toți candidații declarați admiși pe locuri la buget/taxă vor achita taxa de înmatriculare, în contul facultății la care au fost admiși. Detalii legate de detaliile plății și conturile bancare ale facultăților, aici.

Taxa de școlarizare

Candidații admiși pe locuri la taxă vor achita cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, conform prevederilor din contractul de studii. Detalii legate de valoarea taxelor și conturile bancare ale facultăților, aici.

Pasul 3: Încarcă contractul de studii

Contractul de studii, în format electronic, corespunzător facultății la care ai fost admis/admisă, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat.

 

Comments are closed.