Rezultatele admiterii la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. 

Detalii, aici.

 

  • Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, specializarea Comunicare și relații publice – click aici.
  • Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, specializarea Publicitate – click aici.
  • Rezultatele concursului de admitere pentru învățământ cu frecvență, specializarea Comunicare și media emergente – click aici.

(CTRL+F – pentru căutare rapidă)

Contestaţii privind rezultatele concursului de admitere

Eventualele contestaţii se pot depune la decanatul facultăţii (sala 512) în data de 24.07.2019, între orele 10.00-14.00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 25,07.2019.

 

Ocuparea locurilor

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii.

În situaţia în care candidatul formulează 3 opţiuni, acestea pot fi valorificate doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform primei opţiuni.

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

Criterii de departajare

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere sunt:

1. Media de Bacalaureat; 2. Media anilor de studiu din liceu.

 

CE FAC DACĂ AM FOST ADMIS(Ă)?

– În perioada 24-26 iulie a.c. (între 10.00-16.00), candidaţii care au fost admişi la învăţământul de zi trebuie să se prezinte pentru înmatriculare la sala 510 (sala de înscriere).

-Pentru candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la bugetul de stat, înmatricularea constă în depunerea DIPLOMEI/ ADEVERINŢEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 RON.

-Pentru candidaţii care au ocupat un loc cu taxă, înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 RON şi a primei rate din taxa de şcolarizare de 1000 RON. De asemenea, candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor prezenta copia legalizată a diplomei/ adeverinţei de bacalaureat.

Neprezentarea în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare se pot achita la orice Sucursală BRD din ţară sau prin ordin de plată de la orice bancă. Este obligatorie completarea în câmpul DETALII a numelui studentului pentru ca se efectuează plata.

Contul pentru învăţământul de zi este: RO23 BRDE 445 SV954 6224 4450. Dovezile de plată se vor aduce la sala 510, în perioada 24-26.07.2019, pentru definitivarea înmatriculării.

Retragerea dosarelor depuse la admitere (pentru candidaţii care nu au fost admişi) se face în perioada 24-26 iulie a.c.

În această perioadă programul secretariatului este: 10.00-16.00.

 

Comments are closed.