Facultatea de Administrație Publică

Profesionalism, Inovație și Talent sunt cele trei cuvinte cheie care caracterizează Facultatea de Administrație Publică; o facultate activă, care se mândrește cu peste 25 de ani de experiență academică și de cercetare în științele guvernării și mii de absolvenți dedicați serviciului aflat în interesul cetățeanului.

O facultate în care fiecare student(ă) devine membru dinamic al unei comunități ce valorizează competiția, dar crede în munca în echipă. Scopul central al facultății este formarea actualilor și viitorilor funcționari publici din administrația publică centrală și locală. Profesorii noștri și cadrele asociate contribuie la realizarea de studii și cercetări științifice în domeniul administrației publice și private, colaborând cu organisme naționale și internaționale de profil.

Administrația europeană și guvernarea merită studiate aici, la Facultatea de Administrație Publică din cadrul SNSPA.

Profesori cu reputaţie naţională și internaţională, programe acreditate intern și european (suntem, in acest moment, singurii din tara care se pot lauda cu un program de licenta acreditat european, de Asociatia Europeana de Acreditare a Programelor in Administratia Publica – EAPAA, Olanda), parteneri instituţionali din mediul de afaceri, absolvenţi încadraţi în organizaţiile publice și private din ţară și de peste hotare, studenţi cu suflet și viziune, idei, aspiraţii și … braţele deschise viitorului!

Noi suntem exact așa cum ne dorim să fie guvernarea: eficientă, profesionistă și de încredere! Iar eu îmi doresc să vă convingeţi de acest lucru urmând studiile universitare de licenţă, masterat și doctorat la noi, în Facultatea de Administraţie Publică, comunitatea adevăraţilor profesioniști!

Avem peste 25 de ani plini de motive pentru care merită să ne alegeți.

Conf. univ. dr. Diana – Camelia Iancu

Decanul Facultății de Administrație Publică

Oferta educațională

Administrație publică (ZI)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Administrație publică (ID)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ:  la distanță (ID)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Administrație europeană (ZI)

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)
Limba de studiu: română

Disciplinele studiate, aici.

Taxele de școlarizare (studii de licență)

Pentru anul universitar 2021 – 2022, Facultatea de Administrație Publică oferă locuri bugetate și cu taxă pentru învățământul de zi (IF) și locuri cu taxă pentru învățământul la distanță (e-licența). Taxele noastre de școlarizare sunt: 2900 lei/an (rata 1 -până la 31 octombrie 2021: 900 lei; rata 2 – până la 31 ianuarie 2022: 1000 lei; rata 3 – până la 31 mai 2022: 1000 lei).

Domeniul „Științe Administrative” din cadrul SNSPA, înființat în anul 2001 – primul de acest fel din România, – se situează la intersecția mai multor domenii de studiu (management, drept public, politici publice, drepturile omului), asigurând, printr-o abordare interdisciplinară, o cunoaștere complexă a fenomenului administrativ, atât la nivel national, cât și internațional.

Consultați lista coordonatorilor și a temelor propuse, aici.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în:

  • Autorităţi și instituţii publice naţionale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituţiile UE)
  • Organizaţii naţionale și multinaţionale, organizaţii non-guvernamentale și non-profit
  • Școli, licee, universităţi, centre de educaţie a adulţilor

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică sunt pregătiţi pentru a deveni:

  • Specialiști cercetare și analiză în domeniul știinţelor administrative și a spaţiului public european
  • Consilieri (afaceri europene, juridici etc), consultanţi (proiecte europene, achiziţii publice etc), consultanţi experţi relaţia cu administraţia publică
  • Funcţionari publici, prefecţi, subprefecţi, inspectori guvernamentali, manageri publici, funcţionari publici parlamentari

Oportunități de practică

Facultatea de Administrație Publică urmărește să ofere studenților săi, în fiecare an universitar o serie de oportunități de practică, preponderent în cadrul organizațiilor publice, dar nu numai. În cadrul Facultății ne asigurăm în fiecare an că îmbunătățim experiențele de practică ale studenților noștri, evaluând fiecare activitate și relație pe care o avem cu partenerii de practică.

Dintre organizațiile de practică partenere amintim: Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă București, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Autoritatea Electorală Permanentă, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (Sector 2 și Sector 6), Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sector 1, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, Direcția Venit Buget Local, Primăria Sectorului 6, Transparency International România.

Mobilități Erasmus+ și în interiorul Alianței CIVICA

Studenții Facultății de Administrație Publică pot beneficia prin intermediul Erasmus+ atât de o perioadă de studiu în străinătate la o instutuție de învățământ superior parteneră cât și de un stagiu (program de practică) în străinătate într-o organizație sau orice alt loc de muncă relevant. Toți studenții Facultății au pot beneficia de mobilități în Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Franța, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia.
Lista universităților partenere, poate fi accesată aici.
În plus, studenții Facultății de Administrație Publică pot accesa și burse de mobilitate în afara Spațiului Economic European. Detalii, aici.
Din 2019, SNSPA este membră CIVICA, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), Stockholm School of Economics (Suedia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).

Studenții Facultății de Administrație Publică pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european.

Platformele utilizate pentru învățământul online

Facultatea de Administrație Publică a dezvoltat încă de la începutul anilor 2000 soluții blended-learning. Din 2015, am lansat însă un campus virtual integrat, APCampus, unde studenții noștri au acces la materialele de curs, interacționează cu profesorii, Secretariatul și participă la activitățile didactice.

Platforma APCampus ne-a permis să păstrăm standardele de calitate ale învățământului față în față și în timpul stării de urgență și să ne menținem aproape de toți membrii comunității noastre, fără a le pune în pericol sănătatea.

Cei interesați pot afla mai multe despre soluțiile blended-learning din Facultatea de Administrație Publică aici.

Alte informații (ex. Centre de cercetare, parteneriate instituționale, conferințe organizate, parteneri de proiecte de cercetare etc.)

Studenții Facultății de Administrație Publică sunt implicați în clustere de cercetare fie formal, prin Proiectele de cercetare incluse în planurile de învățământ ale formelor de pregătire (licență și masterat), fie informal, prin activitățile grupurilor de cercetare studențești, competițiile de cercetare (de ex. APEX – Competiția “Excelența în administrația publică”) sau proiectele derulate în parteneriat cu alte instituții publice sau private. Mai multe detalii referitoare la Cercetarea în Facultatea de Administrație Publică, aici.
De-a lungul timpului, Facultatea de Administrație Publică a organizat o serie de conferințe și evenimente ce au contribuit semnificativ la îmbunătățirea stadiului cunoașterii domeniului administrației publice și a managementului în sectorul public.