Programul de studii “Administrație publică”

Facultatea de Administrație Publică și-a început activitatea în anul 1995, cu programul de studii universitare de licență în științe administrative, organizat în regim cu frecvență. În anul 2003 am fost prima Facultate de Administrație Publică din România care a pregătit și format viitori specialiști în Administrație Europeană.

Programul de studii “Administrație publică” a fost lansat de Facultatea de Administrație Publică în anul 1995 și, începând din anul 2008, este singurul din România, acreditat european de European Association for Public Administration Accreditation.

Toate programele Facultății de Administrație Publică sunt acreditate de către ARACIS.

Oportunităţi de angajare după absolvire:

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în:

  • Autorităţi și instituţii publice naţionale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituţiile UE)
  • Organizaţii naţionale și multinaţionale, organizaţii non-guvernamentale și non-profit
  • Școli, licee, universităţi, centre de educaţie a adulţilor

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică sunt pregătiţi pentru a deveni:

  • Specialiști cercetare și analiză în domeniul știinţelor administrative și a spaţiului public european
  • Consilieri (afaceri europene, juridici etc), consultanţi (proiecte europene, achiziţii publice etc), consultanţi experţi relaţia cu administraţia publică
  • Funcţionari publici, prefecţi, subprefecţi, inspectori guvernamentali, manageri publici, funcţionari publici parlamentari

Cursuri

Facultatea de Administrație Publică urmărește formarea inteligentă și dezvoltarea sustenabilă a competențelor necesare gestionării actului de guvernare.

Semestrul I:

Bazele constituționale ale administrației publice; Logica acțiunii administrative; Elemente de drept civil; Elemente de tehnologia informației; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Bazele științei politice; Statul și administrația publică în societatea modernă;

Semestrul al II-lea:

Drept administrativ I; Drept instituțional european; Economie, Elemente de e-administratie; Instituții fundamentale de drept civil pentru administrația publică; Limba straină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Practică;

Semestrul I:

Administrarea finanțelor publice și a bugetului; Concepte fundamentale în sociologie; Drept administrative II; Drept financiar și fiscal; Dreptul muncii și securității sociale; Management public; Metodologia cercetării în științele administrative.

Semestrul al II-lea:

Contabilitatea instituțiilor publice; Dezvoltare durabilă și protecția mediului; Elemente de drept și administrarea afacerilor; Elemente de drept și răspundere penală în administrația publică; Managementul serviciilor publice; Practică; Relații publice.

Semestrul I:

Contencios administrativ; Tehnici și metode de formulare a deciziei publice; Etică și transparență; Legistică formală; Psihosociologia conducerii; Știința administrației publice; Politici publice

Semestrul al II-lea:

Comunicarea în administrația publică; Deontologia funcționarului public; Dezvoltare și planificare urbană; Drept administrativ comparat; Management strategic; Politică și administrație publică; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire

Oportunități de practică

Facultatea de Administrație Publică urmărește să ofere studenților săi, în fiecare an universitar o serie de oportunități de practică, preponderent în cadrul organizațiilor publice, dar nu numai. În cadrul Facultății ne asigurăm în fiecare an că îmbunătățim experiențele de practică ale studenților noștri, evaluând fiecare activitate și relație pe care o avem cu partenerii de practică.

Dintre organizațiile de practică partenere amintim: Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă București, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Autoritatea Electorală Permanentă, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (Sector 2 și Sector 6), Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sector 1, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, Direcția Venit Buget Local, Primăria Sectorului 6, Transparency International România.

Mobilități Erasmus+ și în interiorul Alianței CIVICA

Studenții Facultății de Administrație Publică pot beneficia prin intermediul Erasmus+ atât de o perioadă de studiu în străinătate la o instutuție de învățământ superior parteneră cât și de un stagiu (program de practică) în străinătate într-o organizație sau orice alt loc de muncă relevant. Toți studenții Facultății au pot beneficia de mobilități în Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Franța, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia.
Lista universităților partenere, poate fi accesată aici.
În plus, studenții Facultății de Administrație Publică pot accesa și burse de mobilitate în afara Spațiului Economic European. Detalii, aici.
Din 2019, SNSPA este membră CIVICA, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, zece instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Austria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia), IE University (Spania), SGH – Warsaw School of Economics (Polonia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).

Studenții Facultății de Administrație Publică pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european.

Taxele de școlarizare

Pentru anul universitar 2024 – 2025, Facultatea de Administrație Publică oferă locuri bugetate și cu taxă pentru învățământul de zi (IF) și locuri cu taxă pentru învățământul la distanță (e-licența). Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență va fi comunicată în curând.

Alte informații (ex. Centre de cercetare, parteneriate instituționale, conferințe organizate, parteneri de proiecte de cercetare etc.)

Studenții Facultății de Administrație Publică sunt implicați în clustere de cercetare fie formal, prin Proiectele de cercetare incluse în planurile de învățământ ale formelor de pregătire (licență și masterat), fie informal, prin activitățile grupurilor de cercetare studențești, competițiile de cercetare (de ex. APEX – Competiția “Excelența în administrația publică”) sau proiectele derulate în parteneriat cu alte instituții publice sau private. Mai multe detalii referitoare la Cercetarea în Facultatea de Administrație Publică, aici.
De-a lungul timpului, Facultatea de Administrație Publică a organizat o serie de conferințe și evenimente ce au contribuit semnificativ la îmbunătățirea stadiului cunoașterii domeniului administrației publice și a managementului în sectorul public.