Admiterea românilor de pretutindeni | Înscrieri pentru admiterea la masterat 2021

Înscrierea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de masterat ale SNSPA se va desfășura online, în perioada 1-16 iulie 2021. Cererea de înscriere și dosarul de concurs se vor transmite doar online.

Perioada de înscriere: 1 – 16 iulie 2021
Data anunţării rezultatelor concursurilor: 19 iulie 2021
Perioada de înmatriculare: 20 – 25 iulie 2021.

Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România.

Etapele înscrierii online
Pentru a fi considerat înscris/ înscrisă, trebuie ca în perioada 1-16 iulie 2021:

  1. Să completezi online toate câmpurile din formularul de înscriere
  2. Să descarci și să completezi corect și complet:
  3. Să transmiți pe adresa etnici.romani@snspa.ro dosarul de concurs care cuprinde următoarele documente scanate sau fotografiate:
   • Cererea de înscriere și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completată și semnată;
   • Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, completată și semnată;
   • Certificatul de naștere;
   • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – primele 3 pagini;
   • Certificatul de căsătorie, dacă e cazul;
   • Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor de absolvire a examenului de licență;
   • Foaia matricolă pentru studiile de licenţă absolvite;
   • Cartea de identitate;
   • Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv SARS-COV 2;

Important
Candidaţi români şi etnici români cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate, sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere și înmatriculare, în baza OM 4107/06.07.2018.

Admiterea la studii universitare de masterat
Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licenţă, la programul de studii pentru care au optat. Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de masterat în limba română la opțiunea selectată, în limita capacitații de școlarizare a programului.

Ocuparea unui loc la programele în limba engleză se poate face numai pe locuri cu taxă, conform prevederilor din Metodologie.

Candidații care doresc să ocupe un loc cu taxă la un program cu predare în limba engleză, trebuie să trimita odată cu dosarul de admitere pe adresa de email etnici.romani@snspa.ro, o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere.

 • Scrisoarea de motivație va avea între 750 și 1000 de cuvinte. Scrisoarea de motivație trebuie să răspundă la aceste întrebări:
 1. Cine ești și ce te-a determinat să alegi această specializare?
 2. De unde te-ai informat despre această specializare?
 3. Ce calități trebuie să aibă un candidat pentru a urma această specializare?
 4. Care sunt așteptările tale cu privire la această specializare?
 5. Cum crezi că îți va influența cariera această specializare?

 

Data anunţării rezultatelor concursurilor: 19 iulie 2021
Criterii de departajare a candidaţilor:

 1. Media examenului de Licenţă (după caz);
 2. Media anilor de facultate;
 3. Media anului III
 4. Media anului II;
 5. Media anului I (dacă este cazul).

Confirmarea locului
Fiecare candidat declarat admis va confirma locul ocupat, completând formularul din Anexa nr. 4, care va fi transmis online pe adresa de email etnici.romani@snspa.ro, în perioada înmatriculării, 20-25 iulie 2021.

Depunerea actelor în original
Procedura și perioada de depunere a actelor de studii în original, va fi comunicată şi programată ulterior, cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice.

Lista candidaților admiși
Lista candidaților admiși va fi înaintată de universitate către Ministerul Educației și Cercetării-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene prin intermediul mijloacelor electronice, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEC, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Locuri cu taxă
Românii de pretutindeni pot studia la SNSPA şi pe un loc cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.
Dosarul de candidatură, condiţiile de admitere şi perioada de înscriere sunt aceleaşi ca cele menţionate mai sus, aceleaşi pentru toţi candidaţii etnici români.
Detalii, aici.

 

Comments are closed.