Admiterea la programele de licență ale Facultății de Științe Politice (SNSPA). Înscrierea online la prima sesiune de pretestare

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatorie participarea la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. La prima sesiune de pretestare, care se va desfăşura în luna aprilie 2024, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2024.

 

Luni, 26 februarie 2024, au început înscrierile online pentru prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA.

 

Prima sesiune de pretestare

 • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 26 februarie – 9 aprilie 2024
 • Pretestare (test online): 20 aprilie 2024
 • Afișare rezultate: 20 aprilie 2024
 • Depuneri contestații: 21 aprilie 2024
 • Afișare rezultate contestații: 23 aprilie 2024

 

Accesează admitere.politice.ro în perioada 26 februarie – 9 aprilie 2024 și deschide un cont de utilizator.

 • Selectează proba de concurs
 • Selectează, în ordinea preferințelor tale, programele de studii la care vrei să te înscrii la Facultatea de Științe Politice
 • Completează câmpurile obligatorii privind datele personale, domiciliul, actul de identitate, privind pregătirea anterioară
 • Încarcă dovada achitării taxei de înscriere.

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită taxa de înscriere, prin ordin de plată / internet banking.
Taxa se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.
Sunt scutiti de plata taxei de înscriere, o singura data, urmatorii candidati:

 • copiii orfani;
 • tinerii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxa, candidatii vor solicita in scris pe adresa de email secretariat@politice.ro acest lucru, prezentand documente din care sa rezulte ca apartin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.
Candidații care se înscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.
Taxa de înscriere se va achita în contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice prin ordin de plată / internet banking.

 

 • Susține pretestarea online din 20 aprilie 2024

Detalii tehnice privind desfășurarea examenul de pretestare, aici.

 

 

A doua sesiune de pretestare

 • Înscrieri online, pe admitere.politice.ro: 8 mai – 2 iulie 2024
 • Pretestare (test online): 10 iulie 2024
 • Afișare rezultate: 10 iulie 2024
 • Depuneri contestații: 11 iulie 2024
 • Afișare rezultate contestații: 15 iulie 2024

 

 

Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice, Relații Internaționale și studii europene, Sociologie, Psihologie:

Test grilă online, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Geografie, Psihologie sau Sociologie. Disciplinele și tematica sunt anunțate pe website-ul facultății.

 

 

Conditii de admitere

În perioada 08 iulie – 19 iulie 2024, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Se incarca diploma de bacalaureat si se completeaza media generala.
 • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
 • Candidatii pe locurile speciale vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util).

 

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 23 iulie 2024, după ora 18.00, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.
În cazul notelor egale criteriile de departajare, pentru alocarea unui loc la buget sunt:

 1. media generală a examenului de bacalaureat,
 2. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba Română.

 

Înmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in intervalul 24 – 25 iulie 2024. Candidații declarați admiși pe un loc la buget vor depune diploma de bacalaurat în original în perioada de înmatriculare.
În zilele de 26 si 29 iulie 2024 se vor înmatricula candidații aflați pe lista de așteptare.

 

IMPORTANT!
Candidatii care nu vor completa până la data de 19 iulie 2024, ora 14.00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxa).
Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale ME.
Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de ME (CNRED).
Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro.
Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declaraţi admişi se va face pe baza notei obţinute la proba susţinută în cel puţin una din cele două sesiuni de pretestare online (dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare, va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o), în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

 

Mai multe detalii, pe admitere.politice.ro.

 

 

 

Informații privind admiterea la Facultatea de Științe Politice (SNSPA) pentru:

 • Cetăţenii din Republica Moldova, Albania, Ucraina de origine etnică română – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Political Science, please visit this page
Comments are closed.