Admiterea la doctorat la SNSPA | Sesiunea septembrie 2021

Şcoala doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) acoperă o sferă largă a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. SNSPA organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008), științele ale comunicării (începând din anul 2008), management (începând din anul 2019).

Particularitățile programului doctoral din SNSPA derivă în primul rând din expertiza coordonatorilor, cadre didactice implicate, care au, pe lângă competenţe academice de excepţie, și experienţă personală în construcţia instituţională, guvernare și consiliere administrativă și/sau politică, din derularea programelor de cercetare şi din valorile la care aderă comunitatea universitară.

Şcoala Doctorală SNSPA organizează sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie 2021.

Calendarul admiterii:

Perioada de înscriere online: 1-17 septembrie 2021
Desfășurarea probelor: 20-24 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 25-27 septembrie 2021
Înmatriculare: 27-29 septembrie 2021

Mai multe detalii, aici.

Numărul de locuriaici.

Temele prioritareaici.

Detalii despre admitere, pe doctorat.snspa.ro.

Comments are closed.