Admiterea 2023 la SNSPA. Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență

Marți, 18 iulie 2023, au fost afișate rezultatele concursului de admitere la toate programele de licență din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

 

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 • Rezultatele admiterii la Facultatea de Administrație Publică – click aici
 • Rezultatele admiterii la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – click aici
 • Rezultatele admiterii la Facultatea de Management – click aici
 • Rezultatele admiterii la Facultatea de Științe Politice – click aici

*Pentru a identifica cu ușurință codul de cadidat în listele de admitere, vă sugerăm să folosiți funcția de căutare (Find, Find în page, Ctrl+F etc.) din cadrul aplicației pe care o utilizați pentru vizualizarea rezultatelor.

 

Candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) pot accesa rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență, precum și informațiile legate de înmatriculare, aici.

 

Confirmarea locului

Candidații declarați admiși vor confirma locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea documentelor la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30 A, sector 1), astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: Etajul 6
 • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: Etajul 5
 • Facultatea de Management: Etajul 4
 • Facultatea de Științe Politice: Etajul 7

 

Program:

Programul secretariatului cu publicul pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare este de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-16:00 și sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00-13:00, conform calendarului anunțat pentru fiecare formă de finanțare.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget

În perioada 19–21 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente:

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul)
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă este cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Neprezentarea la secretariat în perioada 19-21 iulie 2023, pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare, duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă

În perioada 19– 21 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente:

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare disponibil pentru descărcare pe website-ul facultății la care doriți să confirmați locul),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă este cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Neprezentarea la secretariat în perioada 19-21 iulie 2023, pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare, duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare

În perioada 22–31 iulie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon). Candidații vor fi înmatriculați în ordinea descrescătoare a mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la facultatea/facultățile pentru care au optat. Această etapă se poate încheia în momentul ocupării locurilor scoase la concurs sau a finalizării contactării tuturor candidaților din lista de așteptare.

Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune următoarele documente:

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă este cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, pentru locurile cu taxă, achitată în contul facultății. Detaliile plății, pe website-ul facultății.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății, după informarea de către facultate, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

 

 

 

 

 

Comments are closed.