O nouă probă de admitere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Facultatea de Comunicare şi Relaţii publice introduce o nouă probă de concurs pentru examenul de admitere la studii universitare de licenţă din iulie 2018. Candidaţii vor putea susţine examenul şi la disciplina limba engleză, iar subiectele vor fi afişate pe site-ul facultăţii, la secţiunea Admitere->Licenţă->Subiecte admitere. Mai multe detalii despre admitera la limba engleză vor apărea în curând în broşura FCRP Admitere 2018.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi Relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline:  Limba şi literatura românăIstoriePsihologieEconomie şi Limba engleză.

Pentru admiterea în anul academic 2018-2019, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii la secţiunea Subiecte admitere. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2017, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Comments are closed.