Admitere online la masteratele Facultății de Administrație Publică (SNSPA)

Facultatea de Administrație Publicăorganizează admiterea la programele de masterat, în mediul online.

 

Cetățenii români cu domiciliul stabil în România, cetățenii din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană, precum și cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate (români de pretutindeni), se pot înscrie online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în perioada: 10-21 iulie 2023.

 

Înscrieri online la programele de studii universitare de masterat, pentru:

 • Cetățeni români cu domiciliul stabil în România, cetățeni din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană, click aici
 • Cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Ucraina sau etnici români cu domiciliul stabil în străinătate, diaspora – click aici
 • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Public Administration, please visit this page

 

 

Calendarul admiterii online la masteratele Facultății de Administrație Publică

 • Înscrieri online: 10-21 iulie 2023, ora 14:00
 • Evaluarea candidaturilor: 22-24 iulie 2023
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2023
 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 26-28 iulie 2023

 

Pentru înscrierea online la masteratele Facultății de Administrație Publică, candidații sunt invitați să urmeze acești pași:

Pasul 1. Pregătirea înscrierii

Consultă lista programelor de masterat ale Facultății de Administrație Publică, numărul de locuri scoase la concurs și alege masteratele la care urmează să te înscrii.

Programe de masterat

Domeniul Științe administrative IF 

Domeniul Științe administrative IFR (e-Masterat)

Domeniul Drept IF (număr locuri)

 

Pregătește probele de concurs! Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivație și grila de evaluare a acesteia sunt afișate pe website-ul Facultății de Administrație Publică.

Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

 • media examenului de licență (60%)
 • nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%)

Informații suplimentare, aici.

 

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este într-o limbă străină, trebuie să pregătești pentru proba de concurs documentul solicitat, redactat în limba străină respectivă, conform cerințelor programului, indiferent dacă următoarele opțiuni sunt în limba română sau în respectiva limbă străină.

Dacă programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, trebuie să redactezi documentul solicitat, pentru fiecare domeniu, în limba română, conform cerințelor programului, iar dacă una sau mai multe dintre următoarele opțiuni sunt într-o limbă străină, vei pregăti suplimentar o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină. În această situaţie, documentul încărcat dovedește competența lingvistică a candidatului și se notează cu ADMIS sau RESPINS.

 

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivare și grila de evaluare a acesteia sunt afișate mai jos. Scrisoarea de motivare se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare (susținere) din partea candidaților

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Științe administrative sau Drept. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două scrisori de motivare, câte una pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Științe administrative” și domeniul “Drept”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Scrisoarea de motivare se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va depune scrisoarea de motivare și în respectiva limbă străină. Spre exemplu, dacă sunteți interesați de Managementul Sectorului Public/Managementul Afacerilor Publice/Puterea Executivă și Administrația Publică/Public Sector Management (în această ordine a opțiunilor) trebuie să elaborați scrisoarea de motivare, atât în limba română, cât și în limba engleză.

În situația în care prima opțiune este Public Sector Management (programul cu predare în limba engleză), este suficientă o singură scrisoare de motivare redactată în limba engleză.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor amintite mai sus.

Documente suplimentare:

 

Pentru înscrierea online la masteratele SNSPA, ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • aproximativ 15 minute pentru selectarea facultății și a programelor de masterat la care vrei să te înscrii, domeniul și forma de învățământ (IF/IFR), precum și regimul de finanțare (locuri la buget/cu taxă), completarea câmpurilor obligatorii, încărcarea probelor de concurs și a documentelor fotografiate/scanate și achitarea taxei de înscriere.

 

Actele de care vei avea nevoie pentru înscriere
Asigură-te că ai la îndemână toate actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii:

 • certificatul de naștere,
 • cartea de identitate,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.
 • diploma de licență (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii de licență promoţia 2023 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului.

Fotografiază-le sau scanează-le! Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.jpeg/jpg sau *.png.

 

Dacă ai întrebări privind înscrierea online sau programele de masterat, trimite un e-mail la adresa facultății, astfel: admitere@administratiepublica.eu

 

Pasul 2. Procesul de înscriere

Înscrierea online la masteratele SNSPA se realizează rapid. Respectă calendarul admiterii și finalizează la timp completarea profilului tău de candidat/ă.

Înscrierile online la concursul de admitere pentru programele de masterat de la Facultatea de Administrație Publică se desfășoară în perioada 10-21 iulie 2023. Platforma de admitere se deschide pe 10 iulie, la ora 9:00 și se închide pe 21 iulie, la ora 14:00.

Accesează platforma admitere.snspa.ro, secțiunea Înscrieri online și creează-ți un cont de candidat pentru Facultatea de Administrație Publică.

Alege masteratele și ordoneaza-le în funcție de preferințele tale. Fiecare candidat poate alege mai multe masterate pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la SNSPA.

Asigură-te că ai încărcat și probele de concurs. În baza mediei de admitere obținute, se face clasificarea candidaților, pe care o vom afișa marți, 25 iulie 2023.

Completează câmpurile obligatorii și încărcă toate documentele solicitate, pe care le-ai scanat/fotografiat.

 

Taxa de înscriere este unică, în valoare de 80 de lei, indiferent de numărul programelor pentru care ai optat. Achită online taxa de înscriere, direct din contul de candidat, sau încarcă dovada plății, dacă ai achitat taxa prin ordin de plată / internet banking. Odată taxa achitată, aceasta este valabilă pentru oricare dintre programele din oferta educațională, indiferent de facultatea aleasă. Nu uita! Absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere la oricare dintre programele de masterat organizate de facultăţile din cadrul SNSPA.

 

Pasul 3. Finalizarea înscrierii. Termen limită: 21 iulie, ora 14:00

După ce ai completat toate câmpurile și ai încărcat toate documentele solicitate, verifică cu atenție sumarul înscrierii, la secțiunea Finalizare. Platforma te atenționează în cazul în care una sau mai multe secțiuni ale contului tău sunt incomplete și te îndrumă către acestea.

Nu poți finaliza înscrierea dacă există secțiuni incomplete. Previzualizează „Fișa de înscriere” pentru a te asigura că opțiunile, informațiile și documentele încărcate sunt corecte. Apasă butonul “Finalizează înscrierea”! numai după ce ești sigur că ai completat toate informațiile corect și ai făcut opțiunile dorite.

Atenție! După apăsarea butonului “Finalizează înscrierea”! nu mai poți face modificări.

 

Ce ar trebui să mai știi:

 • După finalizarea înscrierii, în contul tău, vei găsi fișa ta de înscriere, disponibilă pentru descărcare. Salvează și printează fișa! Vei avea nevoie de ea la înmatriculare.
 • Pe e-mail, vei primi codul tău unic de înscriere, valabil pentru fiecare cont de candidat/ă deschis pe platforma de admitere la masterat. Păstrează-l! Folosind aceste cod, te vei regăsi pe listele publicate cu rezultatele admiterii.
 • Taxa de înscriere (80 de lei) este unică. Dovada achitării acesteia poate fi încărcată la secțiunea Taxă în celelalte conturi create pentru admiterea la toate structurile academice ale SNSPA.
 • Marți, 25 iulie 2023, accesează admitere.snspa.ro, unde se vor afișa rezultatele admiterii la masterat, precum și detaliile legate de înmatriculare.
 • După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă).

 

 

 

Comments are closed.