S-a afişat lista candidaţilor etnici români eligibili să participe la concursul de admitere la doctorat

Marți, 21 iulie 2020, s-a afişat lista candidaţilor etnici români eligibili să participe la concursul de admitere la doctorat.
Lista poate fi văzută aici.

 

Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului în perioada care va fi anunțată pe website-ul Școlii Doctorale, în luna septembrie 2020.

Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și sustinerea colocviului trebuie să urmați instrucțiunile transmise pe website-ul Școlii Doctorale.

Admiterea la doctorat constă în susţinerea unui colocviu organizat de Şcoala Doctorală. Romanii de pretutindeni se pot înscrie la examenul de admitere la doctorat numai după obținerea ordinului de acceptare la studii eliberat de MEC.
Candidatii care au promovat colocviul pot fi declarați admiși şi vor putea fi înmatriculaţi în anul universitar 2020 – 2021, în limita locurilor scoase la concurs.

IMPORTANT!
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul viitorului conducător de doctorat, exprimat în scris pe cererea şi pe fişa de înscriere.

Comments are closed.