Informații legate de rezultatele preînscrierii

Informații pentru candidații care s-au preînscris online la programele de studii ale Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice sau Facultății de Management

În perioada preînscrierilor, fiecare candidat a selectat în ordinea preferințelor programele de studii și forma de finanțare. Clasamentul afișat duminică, 21 iunie 2020, s-a realizat conform opțiunii 1, în ordinea descrescătoare a mediilor. Listele publicate cuprind candidații preînscriși care pot ocupa un loc de buget/taxă, doar dacă vor face dovada promovării examenului de bacalaureat, în limita capacității programului de studii ales la opțiunea 1.

După încărcarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole, va fi generat un nou clasament, publicat pe 19 iulie 2020, care va cuprinde candidații admiși pe locurile de la buget/taxă, conform opțiunii 1, în limita locurilor scoase la concurs pentru anul universitar 2020-2021.

Candidații care nu au fost admiși la opțiunea 1 pot valorifica o altă opțiune selectată numai la programele la care rămân locuri neocupate de candidații de la acea opțiune, respectând principiul priorității opțiunilor deja afișate.

 

 

Informații pentru candidații care s-au preînscris online la programele de studii ale Facultății de Științe Politice

Clasamentul afișat duminică, 21 iunie 2020, cuprinde candidații preînscriși care pot ocupa un loc de buget/taxă, doar dacă vor face dovada promovării examenului de bacalaureat, în limita capacității programului de studii ales la opțiunea 1.

Listele afișate pentru programele Facultății de Științe Politice sunt listele cu rezultatele obținute de candidați la pretestarea organizată online în perioada 19-20 iunie 2020 și opțiunile acestora. Listele cu candidații admiși pe locurile de la buget/taxă la programele oferite de Facultatea de Științe Politice vor fi afișate pe 19 iulie, după încărcarea dovezii promovării examenului de bacalaureat.

 

 

Comments are closed.