Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Subiecte posibile pentru admiterea la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
mar 4, 2017

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 10-14 iulie 2017. Proba de concurs va avea loc în data de 16 iulie 2017, pentru specializarea Comunicare și Relații Publice și specializarea Publicitate.

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă următoarele specializări:
- Comunicare şi Relaţii Publice
- Publicitate
La înscriere, candidaţii pot opta pentru una din cele două specializări, indicând ordinea preferințelor.
 
Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română; Istorie; Psihologie; Economie.

În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2017, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Pentru admiterea în anul academic 2017-2018, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.