Condiţiile de admitere

Evaluarea candidaţilor care se pregătesc pentru a deveni studenţii SNSPA este foarte importantă, fiind dovada că dispun de pregătirea ce le asigură şanse de reuşită în anii de studiu.

Evaluarea candidatilor

SNSPA a fost şi este un reper în peisajul academic românesc, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de cei care doresc să-şi aprofundeze studiile, iar aceasta în condiţiile în care la toate programele de studii accesul este posibil doar prin examen de admitere.

Condiţii de admitere la studii de licenţă

Programele de masterat organizate de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) sunt construite pentru pregătirea profesioniştilor conectaţi la schimbările extrem de rapide ale tehnologiei, ale cerinţelor pieţei, ale vieţii sociale şi profesionale în general.

Condiţii de admitere la studii de masterat